اعتقادات دینی اهل سنت مانع همراهی با داعش و افراط گرایی است

12825364_1044011668993286_1063857748_nیک پژوهشگر موسسه کارنگی آمریکا اعلام کرد که مولفه دین در گرایش به داعش در میان شهروندان مغربی نقشی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد مصباح،‌ پژوهشگر موسسه کارنگی آمریکا، با اشاره به نتایج نظرسنجی افکار عمومی در کشور مغرب در خصوص داعش گفته است: مولفه دین در تعیین موافقان و مخالفان داعش در مغرب نقشی ندارد به ویژه آنکه براساس نتایج بدست آمده نسبت اشخاص متدین و غیرمتدین در بین موافقان داعش تقریبا برابر است.

این در حالی است که تحلیل شرایط اجتماعی ۴میلیون شهروند مغربی موافق داعش  نشان می‌دهد افراد که دارای مشکلات معیشتی و با سطح تحصیلات پایین تر هستند؛ گرایش بیشتری به داعش دارند.

در همین راستا به نقل از، محمد المصری، ناظر و پژوهشگر موسسه مذکور، افکار عمومی در مغرب، عوامل اجتماعی و سیاسی را عامل ظهور داعش دانسته و ابعاد دینی را در این زمینه چندان دخیل نمیدانند.

براساس گزارش نظرسنجی مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی کشورهای عربی، علی رغم فعالیت گسترده گروههای تکفیری برای جذب جوانان تنها ۸درصد از جمعیت حدود ۳۴ میلیونی مغرب، نظر موافقی نسبت به داعش دارند.