اعتصاب كاري مسئولان وكارمندان تلويزيون ملي درغور

۲۲ حوت ۱۳۹۲

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان مسوولان وكارمندان راديو تلويزيون محلي غور به رسم اعتراض دربرابرآنچه که غصب ملكيت اين رسانه ازسوی شهرداری این ولایت خوانده دست به اعتصاب كاري زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، علاوالدين محمدي مسوول راديوو تلويزيون ملی درغور میگوید که شهرداری غور بدون درنظر داشت مصوبه های شورای وزیران وقرار داد های موجود، دست به خط اندازی در زمین تلویزون زده  و تلویزون غور نیز نشراتش را در اعتراض به این کار متوقف ساخته است.

وی می گوید که مسوولان شهرداری با کمک پولیس بعد از ظهر روز چهارشنبه اقدام به محاصره نظامي اين داره نموده و زمين هاي اطراف و ساختمان راديو تلويزيون ملي غور را غصب نمود.

وی میگوید که ساختمان تلویزوی ملی غور و اراضي اطراف آن از 32 سال پیش براساس فيصله حکومت آن زمان به اداره راديو تلويزيون ملي افغانستان واگذار شده و سند داده شده است.

با این حال شهرداری غور ادعا دارد که اين زمین مربوط به شهرداری بوده وبايد تخليه شود.

به گفته وي اعتصاب كاري آنان تا زماني ادامه خواهد داشت که حکومت مركزی اقدام جدی و اساسي دراين مورد انجام دهد.

درهمين حال عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور نيز ضمن تاييد اعتصاب كاري كارمندان تلويزيون ملي غور میگوید که انان نيز به این باور اند که اين زمین ملكيت راديو تلويزيون ملي افغانستان است .

به گفته خطيبي اكنون شهرداری و فرماندهی پولیش غور ادعا دارند كه بايد اين ملكيت از تلويزيون ملي گرفته و به آنان تسليم داده شود.

درهمين حال مسوولان راديوتلويزيون ملي غور خواهان بررسي واقدامات جدی حكومت و نیز پيگيري این موضوع از سوی نهادهاي مدافع خبرنگاران ورسانه ها شده اند.

ازسوی هم محمد اسحاق همراز شهردارغور میگوید که این زمین مربوط این نهاد است و در این باره فیصله های ازسوی نهاد های قضایی نیز صورت گرفته است.

بگفته وی آنان موضوع را چندین بار با مسوولان در وزارت اطلاعات وفرهنگ ونیز مسوولان رادیو وتلویزون ملی درمرکز مطرح کرده اند و هنوز هم این گفتگوها ادامه دارد.

درهمین حال کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان قطع شدن نشرات تلویزون ملی غور را یک ضربه بر آزادی بیان و دستررسی شهروندان به اطلاع دانسته از مسوولان حکومتی در ولایت غور ونیز حکومت مرکزی خواسته تا به این موضوع رسیدگی فوری نموده و جلو ضایع شدن حق مردم از رهگذر دستیابی به اطلاعات را بگیرند.

اعتصاب

پولیس

تلویزیون ملی

رسانه ها

شهر اری

غور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.