اعتصاب غذایی شماری از زندانیان در ولایت غور

13791براساس گزارشها به دنبال بد رفتاری مأموران امنیتی با زندانیان ولایت غور، شماری از زندانیان در این ولایت دست به اعتصاب غذایی زده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می شود که ده‌ها تن از زندانیان امروز دوشنبه ( ۵ دلو) اعصتاب عذایی کرده اند و هشدار داده اند تا زمانیکه به خواست‌های‌شان رسیدگی نشود به اعتصاب غدایی شان ادامه خواهند داد.

زندانیان معترض مدعی شده اند که پس از نشر خبر انتقال مواد مخدر به داخل زندان ولایت غور، رفتار مأموران پولیس با زندانیان تغییر کرده اند.

گفتنی است که دو هفته قبل مسئولان شفاخانه ولایتی غور، از افزایش معتاد شدن زندانیان این ولایت به مواد مخدر خبر داده و اعلام کردند که مجرمان سالم پس از سپری کردن چند مدت در زندان غور، معتاد به مواد مخدر می‌شوند.

براساس گزارشها انتقال مواد مخدر در داخل زندان ولایت غور در حال افزایش است.

در همین حال «محمد عمر لعلزاده»، مسئول بخش معتادان شفاخانه ولایتی غور گفته است که دسترسی افراد به مواد مخدر در زندان این ولایت آسان بوده و آن باعث افزایش معتادان شده است.

با این حال، شماری از زندانیان که اعتصاب غذایی کرده میگویند که بعد از نشر این خبر، مسوولان زندان به بهانه‌های مختلف آنها را لت‌وکوب میکنند.

به گفته آنان، مسئولان زندان غور تمام زندانیان را از شیندن رادیوها و حتا تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم کرده اند.

اما عبدالبصیرسعیدى، آمر زندان غور گفته است که گفتوگوها با زندانیان جریان دارد و به استثنای ١٢ زندانی، دیگران به اعتصاب غذایی شان پایان داده اند.

گفتنی است که در حال حاضر بیش از دوصد تن به شمول ۵۵ زن در زندان مرکزی ولایت غور زندانی هستند.