اعتصاب غذاي160 زنداني درفراه

۲۲ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – فراه

مقامات محلی در ولایت فراه می گویند که ده ها تن از زندانيان درمحبس این ولايت دست به اعتصاب غذاي زده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه؛ مقامهاي پوليس درفراه گفته اند که در حدود  160 زنداني در زندان مرکزی این ولايت دست به اعتصاب غذاي زدند.

يك مقام معتبرپوليس فراه كه نخواست نامش فاش گردد به خاور میانه گفت: 160 زنداني دراعتراض به شامل نشدن درعفو اخير رئيس جمهور كشور ، درزندان مركزي فراه دست به اعتصاب غذا زدند.

وي گفت:هياتي قراراست به زودي براي بررسي اين موضوع به زندان فراه فرستاده شود.

زندانيان هشدارداده اند تازماني كه  به خواسته هايشان جواب مثبت داده نشود به اعتصاب غذاي شان ادامه خواهند داد.

به گفته مقامهاي امنيتي درفراه ، درحال حاضر بيش از 750 زنداني درمحبس فراه بسرميبرند.

گفتني است چندي پيش ده ها زنداني به مناسب عيد سعيد قربان به فرمان رئيس جمهوركشوراززندان فراه رها شدند.

حدود دو ماه قبل نيز 170 زنداني محبس فراه دراعتراض به عدم شامل شدن درليست عفو رئيس جمهوربه مناسبت عيد فطر دست به اعتصاب غذايي زده بودند كه به عملي شدن خواسته هايشان اعتصاب به پايان رسيد.

اين درحاليست كه دوماه قبل نيز بيش از 2000 هزار زنداني درمحبس هرات نيز اعتصاب  غذايي نمودند.

160 نفر

اعتصاب

زندان

غذای

فراه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.