اعتصاب سراسری یونان را فراگرفت

۴ قوس ۱۳۹۵

اتحادیه سراسری کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یونان، امروز فراخوان اعتصاب عمومی دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از ایرنا، اتحادیه سراسری کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یونان ( اد -دی ) به نشانه مخالفت با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی امروز پنجشنبه (4 قوس) را روز اعتصاب عمومی اعلام کرد.

 با آغاز اعتصاب 24 ساعته اتحادیه سراسری کارکنان و کارمندان ادارات دولتی، چهارشنبه شب تمام خطوط ریلی، ملی بس های شهری و برون شهری، کشتیهای مسافربری،  بانک ها وگمرکات کشور تعطیل و کارکنان آنان دست از کارکشیدند.

اتحادیه داکتران و کارکنان شفاخانه های یونان،  نیز از این اعتصاب حمایت کردند.

اعتصاب کنندگان که از حمایت احزاب سیاسی، سندیکاهها و صنف های مختلف بخش خصوصی نیز برخوردار هستند، به نشانه اعتراض به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت چپگرای یونان،  کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان، کمبود بودجه های ادارای و انسانی ادارات و بخصوص مراکز درمانی و آموزشی کشور اعتصاب کردند.

اعتصاب،

اقتصادی،

سراسری،

یونان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.