سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

اعتراف محمدبن سلمان به دست داشتن در سقوط هواپیمای روسیه

530499_240محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی طی اظهارنظری در یکی از شبکه های اجتماعی به طور غیر مستقیم سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا را به جریان های تروریستی تحت نفوذ خود نسبت داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمدبن سلمان در پاسخ به کامنت یکی از کاربران صفحه شخصی خود، که انفعال سعودی را در قبال تحرکات اخیر روسیه مورد شماتت قرار داده بود اظهار داشته است:« پوتین یک کمونیست کله شق است. من در یکی از سفرهایم به مسکو ، سه ساعت با او مذاکره کرده ام اما او با تکبر مرا نصیحت می کرد که همانجا به معاونم گفتم جواب این برخورد پوتین را در قفقاز شمالی خواهم داد».

وی در ادامه نوشته می افزاید:« بعد از آن زمان که روسیه با ایران در مساله سوریه همراه شد، لازم شد تا جواب دندان شکنی به روس ها بدهیم تا بدانند که ما اگر بخواهیم در حفاظت شده ترین محیط های امنیتی شان هم می توانیم ورود کنیم».

بن سلمان همچنین نوشت: «من در رابطه با ایرباس ۳۲۱ صحبت نمی کنم اما امیدوارم روس ها پیام گروه های مسلمان را از صحرای سینا درک کرده باشند و بیش از این در قضایای منطقه دخالت نکنند.