اعتراف سنا به ناکامی در حل تقابل مجلس و حکومت

۳۰ عقرب ۱۳۹۵

رئیس مجلس سنا به ناکامی این مجلس در حل مشکل به وجود آمده بین مجلس نماینده گان و حکومت در روند استیضاح وزیران اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در نشست عمومی امروز (30عقرب) مجلس سنا، روند استیضاح وزرا از سوی مجلس نماینده گان به بحث گرفته شد.

سناتوران، مشکلات به وجود آمده در روند استیضاح بین دولت و مجلس نماینده گان را نوعی تقابل دانسته و آن را به ضرر مردم افغانستان عنوان کردند.

در این بین، فضل الهادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا اظهار داشت که به نماینده گی از این مجلس بارها برای حل این مشکل اقدام کرده؛ اما تمام تلاش های وی در این راستا ناکام شده است.

وی با بیان اینکه عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان به سفر رفته و معاونین وی نیز حاضر به گفتگو با او نشده اند، اظهار داشت که تقابل به وجود آمده به سود مردم نبوده و باید به زودی حل شود.

این در حالی است که هفته گذشته در نتیجه استیضاح وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی سال 1394 شان را مصرف کرده بودند، هفت وزیر از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شدند؛ اما دولت این اقدام را به دادگاه عالی واگذار کرده و به وزرای سلب صلاحیت شده نیز هدایت داد تا زمان مشخص شدن نظر دادگاه عالی، به کارشان ادامه دهند.

اما مجلس نماینده گان روز گذشته اعلام کرد که در صورت عدم معرفی افراد جدید برای وزارت های خانه هایی که وزیر آن سلب صلاحیت شده، بودجه سال آینده مالی را تصویب نخواهد کرد و هیچ مرجعی صلاحیت دخالت در تصمیم های مجلس را ندارد.

تائید موافقنامه چابهار

10820_orig

از سوی دیگر، مجلس سنا با اکثریت آرا، موافقتنامه سه جانبه چگونگی استفاده از بندر چابهار در یک مقدمه و ۱۵ ماده مورد تائید قرار داد.

این موافقتنامه به منظور تامین روابط سه جانبه اقتصادی میان افغانستان، ایران و هند در منطقه و رفع نیازمندی های تجاری میان این کشورها ترتیب شده است.

بر بنیاد این توافقنامه؛ افغانستان با استفاده از بندر چابهار به آب های بین المللی راه پیدا می کند و نیز انتقال اموال تجارتی به وسیله خط آهن، سرک و هوا برای سه کشور میسر می گردد.

استیضاح

تقابل مجلس و دولت

مجلس سنا

ناکام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.