اعتراف به مشکل بودن اعتیاد در کشور

President-Mohammad-Ashraf-Ghaniرئیس جمهور غنی گفت باید اعتراف کنیم که اعتیاد یکی از مشکلات عمده و چالش جدی بوده و باید برای حل آن راه های اساسی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح و آغاز به کار مرکز تداوی حرفوی و فنی «احیای امید» اظهار داشت که باید به اعتیاد و این مرض نقطه پایان گذاشته شود.

غنی افزود که اکثر معتادین در پرتگاه ناامیدی زندگی می کنند و از این پرتگاه به سمت امید رفتن خیلی مهم است که باید زمینه آن فراهم شود.

رئیس جمهور تاکید کرد که در طول سال های گذشته هیچ وقت به مشکل بودن اعتیاد برای شهروندان کشور اعتراف نشده است؛ اما باید اعتراف کرد که اعتیاد یک مشکل جدی است.

به گفته وی، باید به اعتیاد به مانند فقر و مهاجرت نگاه کرد؛ چون اعتیاد هم یک مشکل عمده است و باید برای حل آن راه های اساسی پیدا شود.

آقای غنی با بیان اینکه مواد مخدر متشکل از سیستم «تولید کننده، انتقال دهنده و مصرف کننده» است تصریح کرد که بیشترین مفاد از این راه نیز به جیب انتقال دهنده می رسد و این افراد سه میلیون شهروند افغان را قربانی گرفته اند.

به عقیده رئیس جمهور :«در این راه همه مسوول هستند، کشوری که تولید می کند، کشوری که از آن ترانزیت صورت می گیرد و کشوری که مصرف کننده است، همه مسوول بدبختی مواد مخدر هستند که باید هر کدام در زمینه مسوولیت خود با این مشکل برخورد کنند.»

با این حال، وی تعهد سپرد که برای مبارزه جدی با مواد مخدر کوشش کند؛ اما آن را نیازمند توجه خانواده ها و بسیج عمومی دانست که دولت حمایت کننده آن است.

رئیس جمهور غنی همچنین تصریح کرد که دولت اراده سیاسی جدی دارد و در صورت تامین و فراهم شدن بسیج عمومی، اراده سیاسی دولت در خدمت است؛ اما هشدار داد که در مصرف منابع برای مبارزه با مواد مخدر باید جلوی فساد اداری گرفته شود.

از سویی هم، غنی افتتاح مرکز تداوی فنی و حرفوی احیای امید را گامی موثر برای تداوی معتادین و بازگشت آنها به امید دانست.

گفتنی است که این مرکز تداوی، توسط رئیس جمهور رسما افتتاح شد.