اعتراض پیشه وران کابل نسبت به افزایش مالیات

صدها تن از پیشه وران کابل در اعتراض به افزایش مالیات از سوی حکومت دکانها را بستند و دست به تظاهرات گسترده زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرا  وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که افزایش میزان مالیات با مشوره نمایندگان شماری از پیشه وران انجام شده و فقط شماری اندک از پیشه وران با این طرح مخالف هستند.

در همین حال  امروز دوشنبه (۱۷ حمل) صدها تن از پیشه وران ضمن بسته کردن دکانهای شان به جاده های شهر کابل ریختند وتهدید کردند تا زمانیکه مشکل مالیات دهی آنان حل نشود به اعتراضات مدنی خود ادامه می‌دهند.

پیشه وران شهر کابل مدعی هستند که وزارت مالیه کشور به طور سرسام آور مالیات جواز صنفی را افزایش داده و به مشکلات اقتصادی نانوای‌ها دکانها افزوده است.

این افراد با تجمع در پارک شهر نو کابل از دولت خواستند که در سیاست مالیاتی خود تجدید نظر کند.

گفتنی است که از بودجه حدود هشت میلیارد دالری افغانستان حدود، ۲ میلیارد آن از عواید داخلی کشور تامین می شود.

تظاهرکنندگان در تجمع امروز تاکید کردند که آنان از گذشته‌های دور یکی از مالیات دهندگان اصلی به دولت بوده اند و اکنون نیز متعهد به پرداخت مالیه هستند، اما افزایش نا متناسب مالیات را نمی پذیرند.

شماری از پیشه وران کابل مدعی هستند که وزارت مالیه سه برار مالیات را افزایش داده است.

براساس قانون مالیات افغانستان بر فعالیت اصناف کوچک اقتصادی همانند دکانداران و نانوایی‎‌ها، مالیات ثابت وضع می‌شود.

درصورتیکه درآمدهای این افراد سالانه از ۶۰ هزار الی ۱۵۰ هزار افغانی  باشد، آنان موظف به پرداخت ۵۰۰ افغانی در هر ربع از سال هستند و علاوه بر آن افرادی که بیشتر از ۱۵۰ هزار افغانی الی ۵۰۰ هزار درآمد دارند، علاوه بر ۵۰۰ افغانی در هر ربع سال ۱۵۰۰ افغانی دیگر نیز باید بپردازند.

براساس این قانون افرادی که بالاتر ۵۰۰ هزار افغانی در آمد دارند، باید ۳ درصد مالیات بپردازند.