اعتراض  باشندگان جوزجان از حیف ومیل شدن پروژه های انکشافی

۱۴ سنبله ۱۳۹۷

فعالان مدنی و باشنده گان ولایت جوزجان به رسم اعتراض سرک جوار لیلامی فروشی شهر شبرغان را کاگِل کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از فعالان مدنی و باشنده گان جوزجان روز گذشته بخشی ازسرک جوارلیلامی فروشی شهر شبرغان را به رسم اعتراض کاگِل کرده و ازمسوولان محلی ومرکزی خواستارتطبیق پروژه های انکشافی بیشتر شدند.

به گفته آنان،بودجه های اختصاص یافته به پروژه های این ولایت حیف میل شده و این روند سبب شده است تا شماری از پروژه ها از تطبیق باز مانند.

فرزین فهیمی،مسوول انجمن روز و یکی از برگزار کننده گان این برنامه می گوید، کار سرک شصت متره با تخریب صد ها منزل مسکونی سه سال پیش آغاز شده بود اما تا کنون کارآن به کندی پیش میرود ومردم با مشکلات جدی در این ساحه مواجه هستند.

ازسوی هم مولوی لطف الله عزیزی ، والی جوزجان شکایت فعالان مدنی وباشنده گان این ولایت را مبنی بر بازسازی ها در این ولایت تائید می کند اما حیف و میل شدن پول پروژه های انکشافی را  پذیرفتنی نمی داند و بر مجازات عاملان آن تاکید دارد.

 

 

اعتراض، باشندگان، جوزجان، حیف ومیل، پروژه های انکشافی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.