اظهارات واقع بینانه خالد بحاح در دیدار با مقامات قطری

۲۴ ثور ۱۳۹۴

فواد کریم یکی از معارضان سعودی مقیم لندن در خصوص اهداف خالد بحاح (معاون عبد ربه منصور هادی) در سفر به کشورهای عربی منطقه، اذعان داشت که بحاح در دیدار با مقامات کشورهای مزبور به خصوص مذاکره با قطری‌ها با صراحت گفته است که به هیچ وجه نمی‌توان حوثی‌ها[انصارالله] را از صحنه معادلات یمن حذف و حتی محدود نمود بلکه باید قبول کرد که دارای قدرت برتر و حمایت اکثریت هستند لذا اصرار عربستان و سایر کشورهای هم پیمان وی برای فشار بر این گروه موجب وخامت بیشتر اوضاع و عدم پیشرفت در روند مسالمت‌آمیز بحران در یمن می‌شود.

خالد بحاح هشدار داده است که در صورت تداوم این رویه در ادامه سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع یمن و عدم توجه به طرح های واقع‌بینانه وی، از مقام خود استعفا خواهد داد.

مقامات قطری تا حدودی با نظرات خالد بحاح همراه شده و از وی در خواست کردند زمینه مذاکره پنهانی و غیر رسمی قطری‌ها با مسئولین انصارالله را فراهم نماید.

خالد بحاح،

سعودی،

قطری،

لندن،

واقع بینانه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed