اظهارات رئیس جمهور تمام نشده، شورشیان طالب آماده شدند

139312040843122094802924هنوز تبصره ها در مورد گفته های روز گذشته رئیس جمهور در نشست مشترک با اعضای شورای ملی تمام نشده و گفته های غنی دهان به دهان می شد که از پاکستان خبرهایی به گوش رسید.

هنوز گفته های رئیس جمهور تمام نشده بود که یک هیآت از شورشیان طالب از دفتر قطر به پاکستان آمده و گفته اند برای پیشبرد روند صلح وارد اسلام آباد شده اند.

رسانه های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون از این افراد حتی نام برده و گفته است که ملا شهاب الدین و جان محمد مدنی به پاکستان آمده اند.

رئیس جمهور غنی گفته بود که کابل دیگر نیازی به کمک اسلام آباد در خصوص مذاکرات صلح ندارد و مخالفانی که صلح نمی خواهند، بعد از شکست در جنگ، برای صلح تضرع خواهند کرد.

آقای غنی گفته بود که بعد از این؛ خواسته افغانستان از پاکستان اقدام جدی علیه شورشیان طالب است نه تلاش برای آوردن آنها به میز مذاکره.

گفته می شود که این سه نفر راه های ادامه گفت و گوهای صلح با دولت کابل را بررسی خواهند کرد؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا این افراد مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان در پاکستان انجام خواهند داد یا نه؟

به نظر می رسد فشارهای پاکستان بر شورشیان طالبان افغان برای روی آوردن به روند مذاکرات تاثیر گذار بوده و سفر هیات شورشیان به اسلام آباد تحول جدید در بحث پیشبرد فرآیند صلح افغانستان به شمار می رود.

در همین رابطه کارشناسان مسایل سیاسی کشور نیز می گویند که گفته و موضع گیریهای اخیر رئیس جمهور موثر بوده و شورشیان را به واکنش وا داشته است.

فاروق بشر، آگاه امور سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت :«شورشیان طالب محصول سازمان استخباراتی پاکستان (ISI) است و آنچه پاکستان بخواهد را طالبان انجام می دهند.»

به گفته وی، حمله روز سه شنبه هفته گذشته کابل به خوبی و وضوح ثابت می سازد که شورشیان قدرت انجام اینگونه حملات را نداشته و آی اس آی در این رابطه نقش مستقیم داشته است.

بشر اظهار داشت که این حمله باعث شد تا پاکستان از جانب مردم خودش، جامعه جهانی و دولت افغانستان تحت فشار قرار گرفته و به دنبال خوب جلوه دادن خود برآید.

منبع افزود که این فشارها، اسلام آباد را مجبور ساخت تا بر شورشیان فشار آورده و زمینه حضور آنها را دقیقا بعد از صحبت های رئیس جمهور غنی، به گفتگو حاضر کند.

اما بشر این گفتگوها را به دیده شک نگریسته و می گوید :«این گروه آمده اند تا مشکلات پاکستان و موقف جدی کابل را به صورت مستقیم ببیند و بشنود و شاید مسئله صلح مطرح نشود.»

به عقیده وی برای تامین صلح، دولت باید از موضع تعرضی استفاده کرده و لانه های شورشیان را نابود کرده و منابع آنها را خشک کند؛ در غیر آن، اسلام آباد بازهم به دنبال منافع خود خواهد برآمد.

این در حالی است که رئیس جمهور بازهم بر نابودی شورشیان تاکید کرده و به منسوبین امنیت ملی نیز دستور داده تا لانه های شورشیان طالب را در هرجایی نابود کنند.

در عین حال قابل ذکر است که همیشه بعد از موضع جدی کابل، پاکستان برای رهایی از فشارهای بین المللی و ملی به دنبال راهکاری برای «آب از آسیاب انداختن» است.

باید دید که موضع جدی حکومت وحدت ملی تا چه اندازه ای چاره ساز خواهد بود و رویکرد شورشیان طالب در قبال آن چه خواهد بود.

با این حال، برخی منابع خبری پاکستان گفته اند که قرار است در هفته جاری، دور بعدی (پنجم) نشست چهارجانبه صلح افغانستان با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شود.

Author