اطلاعات مربوط به کارکنان خدمات ملکی بایومتریک می‌شوند

۲۸ دلو ۱۳۹۷

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا یک سال آینده تمام اطلاعات بنیادی کارکنان خدمات ملکی را در سیستم یک‌ پارچه و مدرن مدیریت منابع انسانی (HRMIS) ثبت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده است که مرحلۀ اجرایی ثبت معلومات در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی را امروز (28دلو) به صورت رسمی آغاز کرده است.

این کمیسیون گفته است که ثبت و ذخیرۀ صحیح و دقیق معلومات کارکنان خدمات ملکی در یک پایگاه اطلاعات مرکزی، برای برنامه‌ ریزی درست منابع انسانی و پیش‌ بینی استخدام و کارمندیابی در خدمات ملکی کمک می‌ کند، فرآیندهای مربوط به امور ذاتی کارکنان و نیز اقدامات انضباطی و تشویقی مرتبط با کارکنان را در قالب طرحی جامع و یک‌ پارچه به وجود می آورد و بسترهای تحول و توسعۀ منابع انسانی را فراهم می‌ سازد.

نبود سیستم مناسب کاری و اداری از جمله مشکلات اساسی در خدمات ملکی است.

بایومتریک

خدمات ملکی

کمپیوتری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.