اسد ۲۳, ۱۳۹۹

استقبال راکتی از مقام های امنیتی در مجلس

12910895_1751118668504800_1200947396_nتعمیر جدید شورای ملی کشور لحظاتی پیش زمانی هدف حمله راکتی قرار گرفت که مقام های امنیتی کشور به مجلس فراخوانده شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حوالی ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه صبح امروز (۹حمل)، تعمیر جدید شورای ملی هدف چهار فیر راکت قرار گرفت.

یکتن از کارمندان مجلس نماینده گان که نخواست نامی از وی گرفته شود به خاورمیانه گفت که یک فیر راکت به داخل تعمیر شورای ملی اصابت کرده که باعث تخریب چند موتر نماینده گان شده است.

به گفته وی، اصابت این راکت در محوطه شورای ملی تلفات جانی و مالی نیز به دنبال داشته است؛ اما رقم دقیق آن معلوم نیست.

منبع اظهار داشت که در نتیجه این حمله، دو فیر راکت نیز به نزدیکی تعمیر شورای ملی اصابت کرده است.

وی افزود که در عین زمان یک فیر راکت نیز به پایگاه ناتو در نزدیکی پارلمان اصابت کرده که باعث آتش سوزی در بخشی از این پایگاه شده است.

مسوولیت این رویداد را تا حال شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.

جزئیات بیشتر بعدا به نشر می رسد.