اشرف غنی: همسایه ها به جای کمک تروریسم صادر می کند

۲۲ قوس ۱۳۹۴

غنی ترکمنستانمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در اولین روز سفرش به ترکمنستان، در کنفرانس “پالیسی های بیطرفانه، همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت” در این کشور اشتراک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کنفرانس با حضور سران کشورهای منطقه در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار و رئیس جمهور کشورمان در آن سخنرانی نمود.

 رئیس جمهور غنی در جریان این سخنرانی گفت، کشور ترکمنستان برای افغانستان همسایگی خوب را اثبات نموده است.

او افزود که شماری از همسایه ها به جای افزایش همکاری و کمک، تروریسم صادر می کنند و بر عکس ترکمنستان دست همکاری پیش کرده است.

 رئیس جمهور علاوه نمود که پالیسی ترکمنستان برای تحکیم رابطه با همسایه ها مثال خوبی برای کشور های منطقه و فراتر از آن است که چگونه با بی طرفی و تمرکز بر همکاری، منجر به رشد اقتصادی می گردد.

 رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که ما به دو فرضیه مواجه هستیم، یکی یأس، نا امیدی و فقر و فرضیۀ دومی فرصت ها و امیدواری برای تقویت روابط و افزایش همکاری ها می باشد.

 آقای غنی گفت، پالیسی بی طرفی ترکمنستان زمینه را برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مساعد ساخت و برگزیدن این پالیسی باعث شد که این کشور دست آوردهای زیادی داشته باشد.

وی، تصریح کرد که ترکمنستان امروز بجای اینکه کمک بخواهد، برای دیگران کمک و مساعدت می نماید.

 رئیس جمهور غنی افزود که روابط ما با ترکمنستان به مثابه کشور همسایه و دوست از لحاظ تجارت، مفکوره های فرهنگی و عنعنوی دیرینه است، و با استفاده از فرصت ها می خواهیم این رابطه را بیشتر تقویت نماییم.

 همچنان رئیس جمهور کشورمان یکجا با سران کشور های منطقه در مراسم بیستمین سالگرد بی طرفی ترکمنستان اشتراک نمود و به پای بنای تاریخی بی طرفی آن کشور اکلیل گل گذاشت.

ترکنستان

سفر

غنی

همسایه ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed