اسد ۱۵, ۱۳۹۹

اشرف غنی: منافع ملی محور سیاست خارجی ماست

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور گفته است که منافع ملی افغاستان محور سیاست خارجی حکومت وحدت ملی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رهبری وزارت خارجه افغانستان  پلان صد روز نخست وزارت امور خارجه را به رییس جمهور غنی ارایه و مورد ارزیابی قرار داد.

به گفته وزیر امور خارجه، پلان صد روز نخست آن وزارت در عرصه های مختلف از جمله اصلاحات اساسی در امور بنیادی و منابع بشری، دیپلوماسی عامه، اقتصادی- توسعوی، امنیتی، فرهنگی و آموزشی، تحکیم و گسترش مناسبات با کشور ها و سازمان های بین المللی است.

همچنین وی افزود است که در تطابق با سیاست های دیگر، سیاست خارجی، همکاری های منطقوی، حقوق شهروندان و مهاجرین، حقوق بشر و امور بین المللی زنان  و علمی سازی سیاست خارجی، از دیگر موارد سیاست خارجی دولت افغانستان است .

همچنین رییس جمهور غنی، پلان صد روز نخست وزارت امور خارجه مورد ارزیابی قرار داد و ضمن تاکید بر اصل شایسته سالاری در وزارت امور خارجه، گفت: باور دولت افغنستان این است که هیچ افغان از افغان دیگر کمتر و یا بیشتر نیست و این مسئله باید به حیث یک فرهنگ در وزارت امور خارجه و نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور مبدل شود.

رییس جمهور گفت که سفارت خانه های افغانستان باید به نمایندگی های خدمتگذار به مردم تبدیل شوند.

محمد اشرف غنی ضمن تاکید بر اینکه ظرفیت های کاری کارمندان وزارت خارجه باید بررسی گردد، گفت که تمرکز روی یک تعداد از سفارت خانه ها نیز صورت گیرد و کار های شان به شکل اساسی اصلاح گردد.

رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که سیاست خارجی کشور در حقیقت سیاست داخلی آن می باشد، بدین معنی که سیاست خارجی نباید در دست چند تن محدود بماند بلکه دست اندرکاران سیاست خارجی باید از سیاست داخلی کشور واقف بوده و بر عکس آن کابینه و والیان از سیاست خارجی کشور مطلع باشند.

وی گفت که منافع ملی کشور، محور سیاست خارجی ما را تشکیل میدهد و سیاست فعال خارجی افغانستان باعث ایجاد صلح و ثبات در کشور می گردد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شیوه برخورد مسئولین و کارمندان نماینده گی های سیاسی با مهاجرین را مهم دانسته گفت که ما باید از مهاجرین افغان در خارج از کشور بخصوص کشور های پاکستان و ایران حمایت نموده، به مشکلات شان رسیده گی نمائیم.

همچنان وی افزود که باید از حقوق شهروندان افغان در کشور های عربی حمایت صورت گیرد و در زمینه فراهم آوری تسهیلات بخاطر کاریابی به آنها، توجه بیشتر مبذول گردد.