سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

اشرف غنی: ثبات افغانستان بدون ثبات قریه ها نا ممکن است

غنی کنفرانس.jpg.crdownloadمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز یکشنبه (۱۰ عقرب) در پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه ها گفت: ثبات افغانستان بدون ثبات قریه ها نا ممکن است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه ها در ارگ بر گزار شد.

رئیس جمهور گفت: بخاطر تولید و ارایه خدمات بهتر و تأمین ارتباطات قریه و شهر، در چند هفته آینده برنامه همبستگی ملی به همبستگی شهری مبدل خواهد شد.

آقای غنی با اشاره به مردم گفت: هر فردی که در مقابل حکومت سلاح بر میدارد، آنان را از قریه های تان بیرون کنید، زیرا آنان مردم و اطفال را شهید و مساجد را خراب و مکاتب را می سوزانند، آنان در حقیقت گمراه اند.

محمد اشرف غنی با اشاره به ارزش آب گفت که تا ده سال آینده ارزش هر قطره آب افغانستان برابر به یک قطره تیل کشور های همسایه خواهد بود.

رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان باید به یک کشور صادر کننده مبدل گردد و به همین جهت باید از چشمه تا کشتزار از ضایعات ۴۵ فیصد آب جلوگیری شود و در سال های آینده زمین های زراعتی زیادی در کشور تحت آبیاری قرار گیرد.

رئیس جمهور کشور در زمینه جلوگیری از منازعات آب و غصب زمین به مسؤلین وزارت زراعت هدایت داد که مشترکأ با شوراهای انکشافی، این مشکل را بصورت دقیق تشخیص نموده تا به منظور استفاده درست از این منابع اقدامات صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در خصوص کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر گفت که حکومت با امکانات دست داشته در بخش بازسازی زیر بناها، خانه های تخریب شده، مساجد و مکاتب کمک خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد که خواسته های مردم افغانستان مشروع و همه جانبه است اما امکانات ما محدود میباشد، پس باید از امکانات موجود استفاده مؤثر صورت گیرد.

او افزود که قریه، ولسوالی، شهرداری و ولایت بنیاد های ثبات افغانستان می باشند، این پنج ستون باید هماهنگ و همگام شوند.  وی افزود که صلح و ثبات نیاز افغانستان است و ثبات افغانستان بدون ثبات قریه ها نا ممکن است.

رئیس جمهور غنی اشتراک گسترده زنان در تمام عرصه ها در افغانستان را برای یک آینده روشن مهم دانسته، گفت که آنان مطابق ارزش های دینی و ملی در کنار برادران خویش سهم شانرا ادا می نمایند.

گفتی است که در این کنفرانس رولا غنی “بانوی اول کشور” رئیس اجرایی، شماری از اعضای کابینه، شورای ملی، شوراهای ولایتی و شوراهای انکشافی و تعدادی از نمایندگان کشورهای کمک کننده برای افغانستان، حضور داشتند.