اشرف غنی: ترکمنستان از عمده ترین شرکای اقتصادی افغانستان است

غنی ترکمنستانمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با هیات اعزامی کشور ترکمنستان به ریاست رشید مردوف معاون شورای وزیران و وزیر امور خارجه آن کشور، در کابل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار رئیس جمهور غنی گفت که چشم براه سفر رئیس جمهور ترکمنستان در آینده نزدیک به افغانستان می باشد.

آقای غنی اضافه کرد که ما خواهان همکاری های دوامدار با ترکمنستان میباشیم و میخواهیم در جریان سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ترکمنستان به افغانستان، روی پروژه های انتقال برق، خط آهن مشترک میان افغانستان، ترکمنستان و ایران و همچنان خط آهن مشترک میان افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان و همچنان گسترش روابط و همکاری ها در بخش های زیربنائی، اقتصادی، انرژی برق و نفت و گاز بحث نماییم.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه ناامنی در مناطق شمال کشور باعث کندی روند کاری پروژه های بزرگ اقتصادی می شود، گفت: دولت افغانستان اقداماتی جدی را روی دست گرفته تا امنیت در مجموع افغانستان به ویژه در مناطق شمالی کشور بهبود یابد.

رئیس جمهور کشورمان با تاکید کرد که ترکمنستان یکی از عمده ترین شرکای اقتصادی افغانستان است و در نشست های سازمان همکاری های شانگهای و بریکس در شهر اوفای روسیه میان افغانستان، هند و ترکمنستان موافقت گردید که کار تمدید پایپ لاین گاز میان این کشورها آغاز گردد و قرار است این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به افغانستان نهایی شود.

آقای غنی خاطر نشان کرد که تکمیل این پروژه ها ولایت هرات را به یک منطقه ترانزیت مبدل خواهد کرد و افغانستان از طریق کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه به دریای خزر راه خواهد یافت.

همچنین در این دیدار آقای رشید مردوف گفت که افغانستان کشور دوست و همسایه نزدیک ترکمنستان است و کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند.

هیات کشور ترکمنستان با تاکید بر اینکه جنگ در افغانستان بُعد داخلی، منطقوی و بین المللی دارد، گفت: از موقف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر اینکه تروریستان بخاطر مختل ساختن امنیت افغانستان و منطقه وارد این کشور می شوند، حمایت می کنیم.

آنان تاکید کردند که  ترکمنستان در مباحثات بین المللی همواره تاکید ورزیده است که مشکل تروریسم و مواد مخدر تنها مربوط افغانستان نبوده و برای مبارزه به این پدیده ها باید کشورهای منطقه و جهان با همدیگر همکاری نمایند.

در این دیدار وزرای معادن، فواید عامه، انرژی و آب و رئیس عمومی اداره امور نیز حضور داشتند.

Author

About Author