اشرف غنی: تروریسم در ماهیت زشت است

۳۱ ثور ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان می گوید که  تروریسم خوب و بد وجود ندارد بلکه این پدیده در ماهیت زشت می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی روز پنجشنبه (۳۱ ثور) در نشست دوره ای گروه بین المللی تماس برای افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

این نشست به ابتکار وزارت امور خارجه کشورمان با حضور اراکین بلند رتبه دولتی افغانستان، نمایندگان کشور های کمک کننده و سازمان های بین المللی برگزار شد و در آن رییس جمهورغنی از قربانی های نیروهای بین المللی و کمک های کشور های دوست به افغانستان تشکری کرد.

رییس جمهور گفت که ماهیت ترورییم تغییر کرده است، ما با تروریزم منحیث یک پدیده سیستماتیک مواجه هستیم، این پدیده مرگبارتر، منظم تر و دارای منابع بیشتر شده است و ما باید برای مقابله به آن درک مشترک داشته باشیم.

وی گفت که تروریسم خوب و بد وجود ندارد و این پدیده در ماهیت زشت می باشد.

او در مورد چگونگی مقابله با اقتصاد جرمی که باعث رشد تروریسم و بی ثباتی دولت ها می شود، نیز صحبت کرد.

آقای غنی گفت که دیدگاه ما برای افغانستان این است که این کشور بستر همکاری ها می باشد، جنگی را که ما میکنیم به نمایندگی همگان است، این جنگ تنها از ما نیست، جنگی است که به نمایندگی از نسل های آینده و همچنان برای ثبات منطقه و جهان صورت می گیرد.

رییس جمهور غنی با اشاره بر پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان و اینکه بعضی از چالش های ما منطقوی است، گفت که امروز پدیدهء تروریزم، چین، هند، روسیه، ایران و سایر کشور های منطقه را تهدید می کند و ما باید به طور مشترک بر علیه آن مبارزه نمائیم.

آقای غنی گفت: با توجه بر اینکه کشور های اسلامی حلقه مهم سیاست خارجی افغانستان را تشکیل میدهد، تاکید کرد:  ما باید یک دیدگاه مشترک بر ضد تروریسم داشته باشیم و اعلامیه مکه در این راستا یکی از اعلامیه های بسیار مهم بود.

به گفته غنی، حلقه دیگر سیاست خارجی افغانستان را امریکا، کشور های اروپایی، کانادا، جاپان و آسترالیا و همچنان ناتو و کشور های عضو ماموریت قاطع تشکیل میدهند که از نگاه جغرافیایی با افغانستان دور هستند اما از نگاه احساسی نزدیک می باشند.

رییس جمهورغنی در این سخنرانی بر همکاری های منطقوی بخصوص همکاری های تجارتی تاکید کرده، گفت: رفاه و خوشبختی ما به روابط تجارتی پیوند دارد و تجارت رفاه پایدار را به وجود می آورد.

رییس جمهور غنی افزود که افغانستان دیگر کشور محاط به خشکه نیست بلکه در حال مبدل شدن به چهار راه و پل منطقوی می باشد و افغانستان بستر همکاری هاست و ما به کسی اجازه نمی دهیم که از خاک ما برضد همسایه های دور و نزدیک ما استفاده نماید.

رییس جمهور بر تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرده گفت: کسانیکه صلح می خواهند آنها را با آغوش باز می پذیریم و آنائیکه جنگ طلب اند، با آنان مقابله می کنیم.

آقای غنی خاطر نشان نمود که ما در جستجوی دو نوع صلح هستیم، صلح میان افغانستان و پاکستان و بعد از آن صلح میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح.

محمد اشرف غنی می گوید جنگ را با جنگ پاسخ خواهیم داد، ما جنگ نمی خواهیم، جنگ بالای ما تحمیل شده است و ما در این جنگ فایق می آئیم.

رییس جمهور کشورمان گفت: من از اظهارات نواز شریف صدراعظم پاکستان که در سفرش به کابل اعلام کرد اجازه نخواهد داد که از خاک پاکستان بر ضد افغانستان استفاده صورت گیرد، خرسندم. این گفته باید در عمل ثابت شده، پناهگاه های تروریستان و حمایت های مادی از آنها برداشته شود.

وی با اشاره حکومتداری خوب گفت که هفته آینده پلان صد روز نخست کابینه تطبیق می گردد و هر وزیر یک ساعت به مردم در مورد پلان های صد روز نخست وزارت های مربوط شان، صحبت خواهند کرد که با این کار یک چوکات محکمی حسابدهی بوجود خواهد آمد.

رییس جمهور، احترام به قانون اساسی کشور و تطبیق آنرا یک موضوع کلیدی دانست و بر حسابدهی و شفافیت در نهاد های دولتی تاکید کرد.

وی همچنان در مورد تعیین والیان جدید صحبت کرد و بر ارتباط و هماهنگی بیشتر میان والیان و وزرای کابینه تاکید نمود.

آقای غنی در اخیر سخنرانی اش فساد در سکتور عدلی و قضایی را یکی از ضعف های مهم خواند و بر حکومت داری خوب، تحکیم حاکمیت قانون، اصلاحات انتخاباتی و تدویر انتخابات پارلمانی تاکید نمود.

افغانستان

بین المللی

پاکستان

تروریسم

سفر به پاکستان

غنی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed