اشرف غنی به ادامه سفرهای ولایتی خود به قندهار سفر کرد

۱۴ دلو ۱۳۹۴

غنی قندهارمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ادامه سفر های ولایتی خود، صبح امروز چهارشنبه به منظور بررسی وضعیت عمومی به ولایت قندهار سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی در این سفر نشست های مشترک با والی، رئیس شورای ولایتی، متنفذین قومی، علما، زنان، جوانان و جامعه فرهنگی، صنعتکاران و نمایندگان تاجران ملی داشت .

داکتر همایون عزیزی والی قندهار در خصوص دستاوردها، قربانی ها و تلاش های نیروه های امنیتی و دفاعی کشور و همچنان حمایت  مردم  از برنامه های اداره محلی به رئیس جمهور معلومات ارائه نمود.

همچنین در این نشست ها رئیس شورای ولایتی قندهار، علمای دینی، متنفذین، زنان، جوانان و نمایندگان تاجران ملی مشکلات و پیشنهادات شان را به رئیس جمهور ارائه نمودند.

نمایندگان اقشار مختلف ولایت قندهار مشکلات شان را در بخش های سرک میدان هوایی، دانشگاه، کیفیت و کمبودات معارف، بورسیه های تحصیلی، تطبیق پروژه های انکشافی، انکشاف سکتور زراعت، نبود برق، غصب زمین ها، جذب کدرها در ادارات دولتی،  زندانیان زن، ایجاد بازار به صنایع دستی زنان، شفاخانه نسایی ولادی، فراهم نمودن زمینه های آموزش و کار برای زنان به رئیس جمهور مطرح کردند.

 رئیس جمهور غنی پس از شنیدن معلومات و خواست های نمایندگان ولایت قندهار ضمن قدردانی از والی، شهردار، رئیس گمرک و بزرگان قندهار گفت، که از برکت تلاشهای شما وضعیت امنیتی این ولایت اطمینان بخش است و از لحاظ جمع آوری عواید ولایت قندهار مقام نخست را دارد.

آقای غنی می گوید که برای مسئولان شهرداری ولایات قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار صلاحیت های خاص بگونه امتحانی داده می شود که بزودی حکم آن امضا خواهد شد.

وی افزود که شهردارهای که بیشتر کار کنند بر اساس شرایط کاری برای آنان قرضه ها داده می شود.

محمد اشرف غنی گفت، برای حکومت داری خوب قدم های نخست را برداشتیم و افراد شایسته به عنوان مسؤلین ادارات گماشته شدند. وی افزود، گام دوم این است که والیان و شاروالان پیشنهادات شانرا به منظور حل مشکلات مردم و ارائه خدمات مؤثر ارائه نمایند.

رئیس جمهور کشور گفت، میان اعضای کابینه و والیان قرارداد کاری وجود دارد که بر اساس این قرار داد آنان در مقابل یکدیگر و والیان و اعضای کابینه در مقابل مردم افغانستان مسئول و پاسخگو می باشند.

رئیس جمهور غنی گفت که قرارداد ساخت میدان هوایی از جانب کمیسیون تدارکات ملی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز می گردد.

وی افزود که انتقال برق آفتابی از ولایت غزنی، ۵۰۰ میگاوات برق پروژه تاپی و انتقال برق کجکی مشکل برق ولایت قندهار را حل خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی گفت، تاپی نه تنها پروژه گاز بلکه پروژه برق نیز می باشد که در قسمت تطبیق آن حمایت و همکاری سکتور امنیتی، مردم  و والی حتمی است. وی اضافه کرد که پروژه تاپی در منطقه باعث رفا و آسایش خواهد شد و روابط و مناسبات میان این کشور ها بیشتر از پیش تقویت می گردد.

آقای غنی با اشاره به ارزش بند دهلی با تأکید گفت، که این بند باید ساخته شود و در این مورد با مسؤلین بانک آسیای صحبت نموده است. وی خاطر نشان کرد که بخاطر ساخت خط آهن از سپین بولدک الی قندهار به وزارت مالیه نیزهدایت لازم را داده است.

رئیس جمهور غنی همچنان ازتبدیل شدن ۹ میدان هوایی نظامی به  زون های اقتصادی کشور یاد نموده گفت، از این طریق تسهیلات برای صادرات محصولات زراعتی برای تاجران افغانی مساعد خواهد شد و نیز برای دولت منبع عایداتی خوبی خواهد بود.

رئیس جمهور کشور در بخش مشکلات موجود معارف مخصوصاً مشکل محتوای، اشتباهات املایی و انشایی کتاب های معارف گفت که جامعه مدنی در این عرصه می توانند همکاری کنند تا اصلاحات لازم بوجود آید.

رئیس جمهور کشور گفت، در راستای موجودیت و عدم موجودیت مکاتب مردم  بررسی شفاف انجام دهند و یافته های شانرا به ریاست جمهوری شریک نمایند. وی اطمینان داد که در ساحاتی ضرورت به ساخت مکاتب باشد، مکاتب ساخته خواهد شد.

او گفت، در جریان سفر اخیر به کشور سویس با همکاران بین المللی در خصوص ساخت لیسه های لیلیه اناث به ولایات ناامن صحبت کرده است و آنان نیز در این عرصه تعهد همکاری نمودند.

رئیس جمهور کشور در اخیر از تلاش ها، دستاوردها، هماهنگی و همکاری  میان والی، قوماندان امنیه، قوماندان قول اردو و مسؤلین ولایت کندهار ستایش نمود و همچنان بخاطر حمایت از مسؤلین ملکی و نظامی، از بزرگان آن ولایت قدردانی کرد که  همواره در کنار دولت ایستادند.

اشرف

امنیت

بررسی

سفر

غنی

قندهار

وضعیت د


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed