اشرف غنی با اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دیدار کرد

11959966_861412700601640_4932851089021532069_nمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه با اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد حضور داشتند.

اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در خصوص کار شیوه و طرز اجراآت کاری این کمیسیون صحبت نموده، پیشنهادات شانرا به رئیس جمهور ارایه نمودند.

رئیس جمهور غنی گفت که اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی توانستند در زمان محدود به موضوعات مهم رسیدگی نموده و پیشنهادات مشخص شانرا در رابطه به کارکرد کمیسیون، ارایه نمائید.

رئیس جمهور غنی گفت که کار و جدیت کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در حقیقت روند دموکراتیک را در افغانستان تقویت نموده و باورمندی مردم را نسبت به اجراآت بعدی در این راستا، افزایش میدهد.

رئیس جمهور کشور اظهار کرد که این کمیسیون در یک زمان محدود، کار خویش را با استقلالیت و بی طرفی انجام داده و تاکید نمود که این دیدار پس از آغاز کار کمیسیون، نخستین دیدار با اعضای کمیسیون می باشد تا آنان اجراآت کاری شانرا با درک استقلالیت و با قوت کامل، به پیش ببرند.

در این دیدار رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی گفت که اعضای کمیسیون در سفر های مختلف در هفت ولایت کشور، با اقشار مختلف مردم دیدار نموده و بیش از ۲۰۰ صفحه از پیشنهادات تحریری آنانرا در زمینه، بدست آوردند.

اعضای کمیسیون پیشنهادات مشخص در زمینهء، ترتیب فهرست دقیق رأی دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و مؤکل، کاهش فاصله مرکز رأی دهی با رأی دهنده، مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیتهء گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد کمیتهء شفافیت بخاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات بخاطر کاهش مصارف و پیشنهاد تغییر در سیستم انتخابات را به رئیس جمهور، ارایه نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع پیشنهادات در این مورد، در باره اقدامات بعدی کار کمیسیون گفت که کار این کمیسیون تداوم میابد و تاکید نمود که ریاست جمهوری از  ادامه کار اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت میکند.

رئیس جمهور کشور گفت که کمیسیون خواست مردم را در قبال اقداماتی  که انجام میدهد، در نظر گرفته و تصامیم را بر پایهء واقعیت ها بصورت بی طرفانه و واقع بینانه اتخاذ کند.

 او علاوه نمود که کمیسیون ابتدا تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را پیشنهاد نماید و همچنان در راستای تقویت و جلب اعتماد مردم به روند انتخابات نیز تلاش کند، تا سوالاتی که نزد مردم در این زمینه وجود دارند، برای آنها راه حل جستجو گردد.

همچنان داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان گفت که بحث ها با کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ادامه میدهد، تا پیشنهاداتِ که در زمینه مطرح گردیده بصورت واحد و منسجم با تمام جزئیات فراهم شود و در راستای تطبیق آن قدم های عملی برداشته شود.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این دیدار، ضمن ستایش از کارکرد های کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، بر اهمیت آوردن اصلاحات در نظام انتخابات تأکید نمود.

در این دیدار تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد (یونما) روند کاری کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای افغانستان مهم خواند و گفت که تطبیق اجراآت کاری کمیسیون میتواند در افزایش باورمندی مردم به دموکراسی در افغانستان کمک کند.

او افزود که ملل متحد در جریان کارکرد کمیسیون، شاهد نتیجه گیری  در بحث های سیاسی در این زمینه، بوده است.