اشرف غنی: اهداف استراتیژیک تروریستان به ناکامی است

اشرف غنی احمدزیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی کشور اهداف استراتیژیک دشمن را به ناکامی مواجه ساخته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در دیدار با مقامات ارشد امنیتی کشور تاکید کرده است که باید وضعیت محاربوی را پیش بین باشیم تا در آینده بتوانیم شرایط بهتر امنیت به ثبات را برای شهروندان خویش فراهم سازیم.

در این دیدار، دگر جنرال تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر به نمایندگی از مسوولان ارشد اردوی ملی و پاسوال اسدالله شیرزاد فرمانده زون ۳۰۳ سپین غر به نمایندگی از مسوولان پولیس ملی از توجه و حمایت های همیشگی رئیس جمهورغنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکری نمودند.

آنان در رابطه به دستآوردهای اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و مورال عالی محاربوی و همچنان آمادگی بخاطر مبارزه با تروریسم به رئیس جمهورغنی اطمینان دادند.

همچنین رئیس جمهور غنی با ایراد سخن با اشاره به فدای کاری نیروهای امنیتی گفت: شما همیشه با دادن قربانی از خاک، آزادی و استقلال کشور دفاع کردیده اید، امن و ثبات را برای شهروندان تان به ارمغان آورده اید.

رئیس جمهور افزود که قرارداد با قوای امنیتی و دفاعی دو جانبه دارد، رسیدگی به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین وظیفه ماست و برای تهیه مسکن به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، اولویت قایل می شویم.

آقای غنی، بر مسلکی بودن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرده گفت که نسل جدید در این عرصه باید از تمام امکانات دست داشته به بهترین وجه استفاده نمایند.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که صلح پایدار هدف ماست و سهم همه شهروندان کشور در این عرصه، مهم و ارزنده می باشد.

رئیس جمهور در اخیر این دیدار به مسوولان ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داد تا سطح نیازمندی ها و امکانات موجوده خویش را تشخیص نموده، گزارش خویش را به ریاست جمهوری ارائه نمایند.