اسد ۱۹, ۱۳۹۹

اشرف غنی امروز به قزاقستان می رود

F4FD1DB9-2AD7-4FA0-9A01-A36924813C74_w640_r1_sمحمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در راس یک هیات عالی ربته دولتی امروز پنجشنبه (۲۸ عقرب) عازم قزاقستان می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مهمترین بخش از این سفر آقای غنی و هیات همراهش را به قزاقستان، امضا دو تفاهمنامه و یک موافقت نامه در بخش اقتصادی و حکومتداری تشکیل می دهد.

سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که این سفر به سلسله تلاش ها به هدف جلب همکاری های منطقویی صورت می گیرد.

آقای هاشمی با بیان این مطلب که اجندای این سفر بیشتر بر مسایل اقتصادی متمرکز خواهد بود بیان داشت که آقای غنی با مقام های قزاقستان برخی موافقت نامه را نیز امضا خواهد کرد.

به گفته هاشمی، در این سفر علاوه بر موضوعات تشریفاتی و همچنان صحبت با مقامات قزاقستان که شامل رئیس جمهور و صدراعظم می شود، هیات افغانستان دیدارهای را در سطوح مختلف خواهد داشت.

وی تصریح کرد که مهمترین بخش این سفر برای مردم افغانستان، امضا دو تفاهمنامه و یک موافقت نامه می باشد که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و حکومتداری است.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آقای غنی در این سفر همچنین در دانشگاه قزاقستان سخنرانی خواهد داشت.