غنی: افغانستان خودکفا شود/ به کمک نقدی پاکستان نیاز نداریم!

۱۴ قوس ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز یکشنبه (۱۴ قوس) در شهر امرتسر کشور هند در ششمین کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا گفت: افغانستان باید از وابستگی به کمک ها رهایی یابد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در کنفرانس پروسه استانبول «قلب آسیا» بر علاوۀ رئیس جمهور غنی، نارندرا مودی صدراعظم هند و شماری زیادی از سران و مقامات حدود ۴۰ کشور منطقه و جهان حضور داشتند.

رئیس جمهور کشور ضمن تشکر از حکومت و مردم هند که میزبانی ششمین کنفرانس پروسه استانبول- قلب آسیا را به عهده داشتند، گفت: صدراعظم هند بخاطر اشتراک شان در دو مراسم باشکوه به ما افتخار بخشیدندو

 وی گفت که آقای مودی در سفر اولش به افغانستان در مراسم افتتاح تعمیر پارلمان افغانستان که نماد دوستی دوامدار ما با بزرگترین دموکراسی جهان است شرکت کرد و در سفر دومش بند دوستی افغان- هند(سلما) که ۴۲ میگاوات برق را تولید می کند و ۶۵۰ میلیون متر مکعب آب را ذخیره می سازد و پس از ۴۰ سال انتظار برای مردم هرات روشنی آورد و زندگی شانرا رونق می بخشد، افتتاح نمود.

رئیس جمهور غنی گفت که توافق ایجاد دهلیز هوایی برای کارگو های تجارتی دو کشور که بزودی عملاً آغاز خواهد شد، دو طرف را قادر می سازد که به تولیدات و خدمات یکدیگر دسترسی پیدا کنند.

محمد اشرف غنی گفت: تحول آسیا به یک قاره اقتصادی از یک مفکوره و همچنان بهای سنگین پنجمین موج خشونت سیاسی و تروریزم بر جوامع ما، سطح پتانسیل و مشکلات ما را نشان میدهد.

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح خط آهن آقینه گفت: آقینه تاثیر بسزا بخاطر دسترسی آن به شبکه ترانسپورتی عظیم دارد که ترکمنستان را با سیستم های همسایه هایش و کشورهای قزاقستان، آذربایجان و گرجستان را از یک سو و از جانب دیگر ازبکستان و قزاقستان را به روسیه و فراتر از آن به اروپا وصل می کند.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد: موقعیت ما بحیث قلب آسیا و نیروی محرک اخیر، برای ما اعتماد می بخشد که سرمایه گذاری در اتصال در افغانستان می تواند به سطح آسیا پیامد و تاثیر داشته باشد.

وی گفت که ارزیابی های اخیر ما نشان می دهد که در حدود پانزده هزار میگاوات انرژی از آسیای مرکزی می تواند به جنوب آسیا از طرق افغانستان انتقال گردد و این می تواند در مدت پنج سال کشور ما را از وارد کننده انرژی به مرکز انتقال و صادر کننده آن مبدل سازد.

محمد اشرف غنی گفت که توانایی ما بخاطر جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در افغانستان در عرصه انرژی، نمایانگر آن است که ما اعتماد سکتور خصوصی را بدست آورده ایم.

رئیس جمهور با تاکید گفت: افغانستان باید از وابستگی اش به کمک ها رهایی یابد و ما این کار را می توانیم. ثروت هایدروکاربن و منرال های کشور ما به تریلیون ها دالر تخمین زده شده است و ما ظرفیت این را داریم که ۲۶ میلیارد متر مکعب آب را مهار سازیم.

او خاطرنشان کرد که ماهیت، مقیاس و وسعت پنجمین موج خشونت سیاسی و تروریزم  ریشه مشکلات می باشد. چنانچه ملت ما در خط مقدم این موج قرار دارد و به آن مواجه است، بنابرین ما قیمت بزرگی را با از دست دادن افراد خویش پرداخته ایم و در حال پرداختن هستیم و فرصت ها را نیز از دست می دهیم.

رئیس جمهور افغانستان گفت که ما پنج پدیدۀ با هم مرتبط را مشاهده می کنیم، اول شبکه های اقتصاد جرمی، دوم در حدود ۳۰ گروه تروریستی که از سوی ملل متحد مشخص شده اند و تلاش دارند که در کشور ما پایگاه ها ایجاد کنند تا کشورهای خودشان، منطقه و جهان را بی ثبات سازند، سوم عملیات نظامی در پاکستان که شبکه های مشخص افراطی آن کشور را بیجا ساخت تا به افغانستان بیایند، چهارم با وجود تقرب دو جانبه و چند جانبه ما با پاکستان، این کشور با ما در یک جنگ نااعلام شده قرار دارد که نه تنها کاهش نیافته، بلکه در سال ۲۰۱۶ بخصوص بعد از کنفرانس بروکسل، تشدید یافته است.

رئیس جمهور غنی افزود: پنجم اینکه، پاسخ دولت ها پراکنده بوده است و شماری از آنان هنوز هم به این شبکه ها پناهگاه ها فراهم می کنند و آنها را تحمل و حمایت می نمایند. چنانچه یکی از افراد کلیدی طالبان اخیراً گفته است که اگر آنان در پاکستان پناهگاه نداشته باشند، نمی توانند یک ماه دوام کنند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش به اشتراک کننده گان کنفرانس چند پیشنهاد مشخص را ارائه کرده گفت: برای مهار اقتصادی جرمی، ما به سطح آسیا و منطقه به اسنادی نیاز داریم تا معلوم کند که از تولید، پروسس، قاچاق و مصرف آن کی ها منفعت می برند و این به یک تلاش بین المللی بدون مقصر دانستن یکدیگر، نیاز دارد.

او گفت: من یک میکانیزم آسیایی و بین المللی را بدون اینکه همدیگر را مقصر کنیم، پیشنهاد می کنم، تا فعالیت رفت و آمد مرزی را بررسی کند- آنچه برای پاکستان قابل قبول باشد.

رئیس جمهور افزود: پاکستان سخاوتمندانه مبلغ ٥٠٠ میلیون دالر را برای بازسازی افغانستان تعهد کرده است.

آقای غنی پیشنهاد کرد که برای مهار اطرافیت دولت پاکستان مبلغ ۵۰۰ میلیون دالر تعهد شده را در کشورش به مصرف برساند، زیرا در نبود صلح هر گونه کمک برای افغانستان نتیجه مطلوبی را به بار نخواهد آورد.

همچنین آقای غنی در دیدار با «سرتاج عزیز» مشاور صدراعظم پاکستان در امور روابط خارجی یکبار دیگر از او خواستکهدر مورد تامین صلح و همکاری های اقتصادی با افغانستان، کشورش به تعهداتش عمل کند.  

رئیس جمهور غنی تروریزم را برای تمام منطقه تهدید دانست و بر علاوۀ مبارزه مشترک با این پدیده شوم، بر اقدامات جدی و استعمال قوه بدون هیچگونه تفکیک بر علیه گروپ های تروریستی تاکید کرد.

در مقابل سرتاج عزیز وعده سپرد که کشورش به تعهدات خویش در زمینه کمک به تامین امنیت، برقراری صلح و همکاری های اقتصادی با افغانستان کاملاً توجه خواهد کرد. وی افزود که ثبات و پیشرفت افغانستان برای ثبات پاکستان و منطقه کمک می کند.

اشرف غنی

تاکید روی خودکفایی

رهاییی از کمک ها

قطع کمک پاکستان

هند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.