اسد ۲۳, ۱۳۹۹

اشرف غنی از قول اردوی ۲۰۷ ظفر در هرات دیدن کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (۱۱ جوزا) به ولایت هرات سفر کرد و با منسوبین قول اردوی ۲۰۷ ظفر دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در این سفر شماری از مسئولین عالیرتبه نظامی همراهی کردند و آنان در این سفر از شهامت و دلیری نیروهای ارتش ملی افغانستان در مبارزه علیه تروریستان یاد کردند.

رییس جمهور غنی خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفت: زنان، مردان و کودکان افغان بر شما قهرمانان می بالند، تلاش های شما مورد ستایش ملت قرار می گیرد و به توانایی های شما باورمند اند.

رییس جمهور غنی با اشاره به اهمیت فرهنگ تقدیر از خدمات میهن دوستانه نیروه های امنیتی گفت: ما همه در خدمت نیروهای دفاعی و امنیتی هستیم و هر سرباز که از خود شجاعت و دلیری نشان دهد، مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

وی همچنان افزود که تمام امکانات دولتی در خدمت و حمایت قوای امنیتی و دفاعی کشور به مصرف خواهد رسید تا صلح باعزت – که هدف همه ی ماست – در افغانستان تأمین شود.

رییس جمهور غنی افزود که جنگ بر ما تحمیل شده تا از موقف ضعیف وارد مذاکره شویم، اما ملت و دولت افغانستان هیچگاهی از موقف ضعیف مذاکره نخواهند کرد و هدف دولت پاسبانی از ارزش های دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان می باشد.

آقای غنی ضمن تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی جواب جنگ را با جنگ خواهند داد به نیروهای امنیتی و دفاعی اطمینان داد که ما با یک صدا در کنار شما ایستاده ایم و هیچ گونه اختلاف سیاسی در این زمینه میان ما وجود ندارد.

او افزود که بیش از چهار هزار عالم دینی حمایت شانرا از نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کرده اند و در ضمن، ما از سربازان خود، به ویژه آنانی که در میدان نبرد زخم برداشته اند، به گونۀ دوامدار مراقبت کرده و برای درمان آنان تمام امکانات را به خرچ خواهیم داد.

رییس جمهور افغانستان گفت: کمک نقدی به شهدا دوبرابر خواهد شد و پولی که برای مجروحین فراهم می گردد، دوبرابر افزایش می یابد از طرف دیگر منبعد، ترفیعات منسوبین نظامی و دفاعی به پاس خدمات شایسته آنها بدون در نظرداشت بست، اجرا خواهد شد.

آقای غنی در ادامه صحبت هایش با اشاره بر اینکه دشمنان مردم افغانستان تلاش دارند ولایات شمالی را نا امن سازند افرود هدف آنان مختل کردند تطبیق پروژه های اقتصادی در شمال افغانستان است.

او گفت که برای بهبود و تقویت هر چه بیشتر نیروهای هوایی افغانستان بگونه روزانه کار می کند.