اشرف غنی احمدزی رسما ثبت نام کرد

6 اکتبر 2013

به دنبال ثبت نام نه تن از کاندیدای ریاس جمهوری دقایق پیش اشرف غنی احمدزی با جمعی از هوادارانش به مرکز ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات رفته و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالرشید دوستم رهبرجنبش ملی سمت شمال معاون اول و سرور دانش وزیر اسبق عدلیه کشور به عنوان معاون دوم اشرف غنی احمدزی هستند.

آقای اشرف غنی احمدزی را در مرکز ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات آقایان حنیف اتمر، قیوم کرزی، زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی همراهی کردند.

اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388 از رقبای اصلی حامدکرزی رئیس جمهورکنونی و داکترعبدالله عبدالله بود.

قرار است تا ساعات بعد داکتر زلمی رسول نیز با معاونیت احمدضیا مسعود و خانم حبیبه سرابی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نمام نماید.

احمد زی

اشرف

ثبت نام

ریاست جمهوری

غن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.