اشرف غنی، با وزیر اعلی خیبر پشتونخوا پاکستان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، با پرویز ختک وزیر اعلی خیبر پشتونخوا پاکستان را که در راس یک هیات عالی رتبه به کابل آمده بود، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار که ظهر روز چهار شنبه در کابل انجام شد، هر دو جانب در مورد اوضاع جاری افغانستان، پاکستان و منطقه، وضعیت مهاجرین افغان در خیبر پشتونخوا، پروسه صلح، مبارزه موثر بر علیه تروریسم و تقویت همکاری های اقتصادی، بحث و تبادل نظر کردند.

پرویز ختک سفر هیات پاکستانی را به افغانستان یک فرصت بی نظیر خواند و خاطر نشان کرد که اکنون یک فضای مثبت همکاری میان دو کشور ایجاد شده است.

وی وعده داد که در رابطه به حل مشکل مهاجرین افغان در خیبر پشتونخوا با تمام قوت اقدامات جدی خواهند کرد.

در این دیدار تصمیم گرفته شد که یک گروه کاری میان حکومت افغانستان و حکومت ایالت خیبر پشتونخوا ایجاد شود تا روی پنج مورد عمده همکاری به خصوص در عرصه اقتصادی برای ایجاد برنامه بحث های همه جانبه صورت گیرد.