اشتراک وزیر مالیه درکنفرانس استراتیژی جدید آلمان

۲۴ حوت ۱۳۹۲

داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در کنفرانس استراتیژی جدید آلمان برای افغانستان از 2014 الی 2017  در شهربرلین، آلمان اشتراک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر مالیه افغانستان در این کنفرانس بیانیه خویش را در پیوند به راه های پیش روی افغانستان برای خودکفائی ارائه کرد.

آقای زاخیلوال در این سفرش نشست دوجانبه با داکتر گرد مولر، وزیر امور اقتصادی وهمکاری انکشافی آلمان داشت و پیرامون همکاری های آلمان وافغانستان گفتگو کرد.

وزیر مالیه کشورمان از داکتر مولر وزیر امور اقتصادی وهمکاری انکشافی آلمان درمورد دستاورد های گذشته افغانستان در بخش صحت، معارف، حکومت داری خوب، اداره مالی عامه، انکشاف بخش خصوصی، دموکراسی و ظرفیت سازی گفتگو کردند و بر روی ادامه حمایت آلمان از افغانستان در دهه انتقال تاکید کردند.

در این کنفرانس، وزیر مالیه درمورد گام های افغانستان برای خودکفائی صحبت کرد و گفت: ” افغانستان در 13 سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی در صحت، معارف، زیر بنا، اقتصاد وارائه سایر خدمات داشته است، اما در حال حاضر افغانستان نه تنها انتقال سیاسی را تجربه میکند بلکه انتقال اقتصادی وامنیتی را نیز تجربه می کند.ما به همکاری های کشورهای کمک کننده به شمول آلمان ضرورت داریم تا به سوی یک افغانستان با ثبات قدم برداریم.”

وزیر مالیه همچنین افزود که در جریان دهه انتقال، ما به آلمان به عنوان همکار قابل اطمینان می بینیم که حمایت خود را ادامه میدهد تا به وسیله آن ما بتوانیم دستاورد های گذشته خود را حفظ کرده وچالشهای باقی مانده را حل نماییم.

داکتر مولر، وزیر امور اقتصادی وهمکاری انکشافی آلمان به ادامه همکاریهای آلمان با افغانستان اشاره کرد و گفت که آلمان سالانه 430 میلیون یورو را الی سال2017 تعهد کرده وکمک مالی میکند.

آلمان سومین کشور کمک کننده بزرگ برای افغانستان است. استراتیژی جدید آلمان برای افغانستان 5 اولویت دارد که شامل حکومت داری خوب، رشد پایدار اقتصادی،انرژی،آب آشامیدین و معارف و ترینینگ های مسلکی می باشد.

در آخرین بخش از این کنفرانس داکتر زاخیلوال، در پنل گفتگو، اشتراک کرد و به سوالات اشتراک کننده در رابطه با دوره انتقال و نقش سکتور خصوصی در انکشاف افغانستان در اینده پاسخ داد. همچنین هر دو وزیر در کنفرانس مطبوعاتی اشتراک کردند و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ دادند.

دراین نشست، وزیر مالیه توسط آقای شفیق قاری زاده معین پالیسی، سلیمان غفوری، مشاور حقوقی مقام و آقای عابدنجیب معاون سفیر افغانستان در برلین همراهی شد.

آلمان

افغانستان

وزیر مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.