اسرائیل 400 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس احداث میکند

۴ جدی ۱۳۹۳

رژیم اسرائیل احداث 380 واحد مسکونی را در شرق بیت المقدس تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیته ای در شهرداری بیت المقدس روز چهارشنبه با احداث نزدیک به 400 واحد مسکونی جدید در شهرک های اسرائیل نشین واقع در سرزمین های ضمیمه شده به فلسطین اشغالی درخلال جنگ 1967 خاورمیانه، موافقت کرد.

سخنگوی شهرداری بیت المقدس با تأیید این خبر گفت: کمیته برنامه ریزی و شهرسازی بیت المقدس در مجموع با احداث 380 واحد مسکونی، از جمله 307 واحد که در محله راموت در شمال شرقی بیت المقدس و 73 واحد دیگر در محله  حار هوما موافقت کرد.

رژیم اسرائیل ظرف چند ماه گذشته، احداث هزاران واحد مسکونی جدید را در مناطق و محله های مختلف واقع در سرزمین هایی که این رژیم در جنگ سال 1967 ضمیمه دیگر مناطق اشغالی کرد، موافقت کرده است.

رژیم اسرائیل ماه اکتبر طرح احداث 2600 واحد مسکونی را در محله گیوات حامتوس تصویب کرد که با انتقاد شدید دولت امریکا مواجه شد.

درحال حاضر 300 هزار فلسطینی در محله های عرب نشین شرق بیت المقدس زندگی می کنند که با گسترش هر روزه شهرک های یهودی نشین در مناطق و محله های اطراف، در محاصره آنها قرار گرفته اند. جامعه جهانی این اقدام اسرائیلی ها را محکوم کرده است.

400 واحد،

احداث،

اسرائیل،

مسکونی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.