استقبال گرم مردم دایکندی از تیم اصلاحات و همگرایی

۱۲ جوزا ۱۳۹۳

استقبال هزاران تن از تيم اصلاحات و همگرايی در دايكندی كاروان تيم اصلاحات و همگرايی (يكشنبه) مورد استقبال هزاران تن از باشندگان ولايت دايكندی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داكتر عبدالله عبدالله، نامزد رياست جمهوری در جمع هوادارنش در دايكندی گفت كه ساخت شاهراه گردنديوال از اولويت‌های كار تيم اصلاحات و همگرايی است.

طرح شاهراه گردن‌ديوال در زمان حكومت داودخان به‌عنوان يك طرح ملی برنامه‌ريزی شد؛ اما تاكنون به‌دليل سهل‌انگاري و بي توجهي حكومت افغانستان به‌صورت ناقص باقی مانده است.

آقاي عبدالله عبدالله تاكيد كرد كه بدون تبعيض و تعصبی خود را وقف خدمت مردم كشور می‌كند و خود را از مردم مي‌داند.

عبدالله با بيان اينكه تيم رقيب تا هنوز برنامه اقتصادی برای افغانستان ندارد، گفت: در حالی كه آقای اشرف غنی ادعای سهيم بودن در انكشاف كشورهای هند و چين را می كند، تا هنوز برای افغانستان كدام برنامه اقتصادی ندارد.

در همين حال، محمد محقق، معاون دوم داكتر عبدالله در اين همايش گفت كه تيم اصلاحات و همگرايی آمده كه برای رسيدن به پيروزی تجديد پيمان كند.

آقای محقق در مورد شاهراه گردنديوال گفت كه اعضای حكومت در ۱۳ سال به بهانه نبود بودجه، نتوانستند شاهراه گردنديوال را اعمار كنند.

او تاكيد كرد كه ساخت اين شاهراه از اولويت های اصلی دولت اصلاحات است و اين سرزمين ديگر فراموش شده نخواهد بود و به درد های مردم اين ديار مرحم گذاشته می شود.

سيدحسين عالمی بلخی معاون تيم صلح و بازسازی طی سخنانی تيم اصلاحات و همگرايی را نمادی از وحدت ملی در كشور دانست.

آقای بلخی با بيان اينكه بزرگترين هدف تيم اصلاحات و همگرايی خدمت به مردم افغانستان است، گفت: اگر با انتخابات برخورد سالم می شد، تيم اصلاحات و همگرايی در همان دور نخست پيروز می شد.

او تصريح كرد: حلقات و عناصری به اميد اينكه مردم در دور دوم انتخابات حضور كمرنگ داشته باشد، دست به هر اقدامی زدند، اما حقيقت اين است كه حضور مردم در ۲۴ جوزا به مراتب گسترده تر از دور اول خواهد بود و تيم اصلاحات با آرای به مراتب بيشتر برنده انتخابات خواهد بود.

اصلاحات و همگرایی

داکندی

عبدالله

محقق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.