استقبال کمیسیون مستقل حقوق بشر از دستگیری عبدالرحمان

کشتار در غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام ماموران امنیت ملی و پولیس ملی ولایت غور مبنی بر بازداشت مولوی عبدالرحمان به اتهام نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم انجام یافته، استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون حقوق بشر بازداشت عبدالرحمان را یک گام مهم در راستای تأمین عدالت و پایان فرهنگ معافیت مجرمان و جنایت کاران از مجازات می‌داند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره برضرورت پیگیری مجدانه قضایای نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و دستگیری تمامی عاملان و مسببان این گونه جرایم و جنایات تاکید ورزیده و خواستار جدیت نهادهای عدلی و قضایی در محاکمه و مجازات آنان می‌باشد.

براساس معلومات دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت غور “مولوی عبدالرحمن” یک تن از فرماندهان طالبان و نیروهای داعش که متهم به ارتکاب جرایم و جنایات از جمله قتل و کشتار افراد ملکی بیگناه در این ولایت می‌باشد، عصر روز جمعه توسط نیروهای امنیت ملی و پولیس ملی این ولایت دستگیر شده است.

به تعقیب اعلام دستگیری ملا عبدالرحمن توسط نیروهای امنیت ملی ولایت غور، سرپرست دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، غرض حقیقت‌یابی بیشتر به ریاست امینت ولایت غور و به سرپرست ریاست امنیت ملی این ولایت و معاون اول این ریاست مراجعه نموده و از سوی این مقام نیز موضوع دستگیری ملا عبدالرحمن مورد تائید قرارگرفته است.

عبدالرحمان از مظنونین اصلی چند عمل تروریستی به ویژه کشتار فجیعانه و غیر انسانی افرادی ملکی است که در ماه رمضان سال ۱۳۹۳ در ولایت غور قتل عام گردید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تقدیر از نیروهای امنیتی کشور به دلیل دستگیری عاملان و مسببان این گونه  جرایم و جنایات نابخشودنی در کشور، از تمامی نهادهای عدلی و قضایی مجدانه می‌خواهد که با جدیت تمام و اشراف کامل موضوع را پیگیری نموده و زمینه محاکمه و مجازات قانونی این شخص و دیگر عاملان و مسببان این گونه جنایات را فراهم سازند.

در بیانیه کمیسیون حقوق بشر آمده است که بدون تردید هیچ عذر و بهانۀ ی برای عدم پیگیری و عدم برخورد جدی با این موضوع از طرف هیچ مقام و نهادی پذیرفته نبوده و این کمیسیون نسبت به هرنوع تلاش و یا اعمال نفوذ از طرف هر مقام و هر شخصی که منجر به عدم پیگیری قانونی موضوع و محاکمه و مجازات این گونه افراد و تعمیم فرهنگ معافیت گردد هشدار داده و آن را غیر قابل قبول می‌داند.