استقبال کمیسیون حقوق بشر از تظاهرات مسالمت آمیز در کشور

کمیسیون حقوق بشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر قتل و سربریدن هفت گروگان در ولایت زابل را محوکم کرد و از حرکت‌ها و اعتراضات مدنیِ قانونی و مسالمت‌آمیز در کابل و سایر ولایات کشور استقبال نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمیسیون گردهمایی های چند روز گذشته را در حمایت از حقوق قربانیان،  یک حرکت مدنی قابل ستایش و حق مسلم بشری مردم افغانستان دانست.

سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دادخواهی مردم برای تأمین عدالت، گفته است که راه اندازی تظاهرات و اجتماعات مسالمت‌آمیز به موجب قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین‌المللی حقوق بشر، حق بشری شهروندان کشور است.

وی تاکید کرده است که دولت به تأمین امنیت و مصئونیت تظاهرات کنندگان مکلف است و هیچ کسی نمی‌تواند مانع دسترسی مردم به این حق بشری شان شود.

او، تظاهرات بزرگ و گسترده بیستم عقرب در شهر کابل را که در آن دها هزار نفر از شهروندان به منظور حمایت از حقوق شهدای زابل، تأمین عدالت و امنیت و پایان قتل و کشتار شهروندان بی دفاع کشور، اشتراک کرده بودند، تحسین نمود.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید با وجود که تظاهرات کابل، اندکی به خشونت کشیده شد و تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی شدند، اما روی‌همرفته، گستردگی بی‌سابقه آن، به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.

به باور وی، حمایت از حقوق قربانیان و دادخواهی برای تأمین عدالت توسط شهروندان، از اقشار و اصناف مختلف جامعه و در ولایات مختلف کشور، بیانگر شکل‌گیری انسجام و همسبستگی ملی و تحکیم یک نظام سیاسی عادلانه و حقوق برابر شهروندی می‌باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن حمایت از هرگونه حرکت و جریان‌های مدنیِ قانونی و مسالمت‌آمیز که برای تأمین عدالت و حقوق بشر در کشور تلاش می‌نماید، از تمام شهروندان کشور، سازمان‌های مدنی و مدافع حقوق بشر می‌خواهد که به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برای تأمین عدالت در کشور دادخواهی نموده و در برابر هرگونه فعالیت‌های تندروانه، افراطی و تفرقه افگنانه در چارچوب قانون، ایستادگی نمایند.

همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان خواسته است که در راستای تأمین عدالت، پایان فرهنگ معافیت، تامین امنیت شهروندان و سایر حقوق بشری آنان گام‌های عملی برداشته و به خواست‌ها و مطالباتِ قانونی و مشروع مردم، عطف توجه کرده و برای تحقق آن اقدامات عملی اتخاذ نماید.