سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

استقبال کمیته مصئونیت خبرنگاران از گفته های رئیس جمهور

خبرنگکمیته مصئونیت خبرنگاران افغانستان از گفته های اخیر “محمد اشرف غنی” رئیس جمهور در حمایت از آزادی بیان و رسانه ها استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی پس از برگشتش از سفر ترکمنستان و افتتاح پروژه تاپی، درنشستی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری گفت که مطبوعات افغانستان آزاد است و آزادی مطبوعات در سرخط کاری حکومتش قرار دارد.

رئیس جمهور تاکید کرد که به نیروهای امنیتی اجازه نمیدهم تا در کارهای رسانه های آزاد افغانستان مداخله نمایند.

در همین حال کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان ضمن استقبال از گفته های رئیس جمهور اعلام کرد که رسانه وخبرنگاران افغانستان باتهدیدات و مشکلات گوناگون از سوی افراد و جهت های مختلف و از جمله مسئولان حکومتی قرار دارند.

در خبرنامه این کمیته آمده است که مثال خوب آن آماری است که در گزارش شش ماه نخست امسال کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان به نشر رسیده است.

بر اساس این ارقام در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۹ قضیه خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته است که عاملان  ۷۲ درصد این قضایا متاسفانه ماموران و مسئولان حکومتی شناخته شده اند.

این کمیته از رئیس جمهورغنی جدا تقاضا نموده است تا در زمینه کاهش خشونت علیه خبرنگاران خصوصا «نعده خشونت و تهدید هایی که از جانب منسوبین حکومتی اعمال می گیرد، گام های جدی و عملی بردارد.

در ضمن کمیته مصئونیت از رئیس جمهور و رئیس اجرایی خواسته است تا در قسمت عملی ساختن تعهداتی که در جریان دور دوم انتخابات مبنی بر بهبود وضعیت آزادی بیان و مصئونیت خبرنگاران با امضای تعهد نامه یی انجام دادند، تدابیری روی دست گیرند.