استقبال جامعه مدنی و حقوق بشر از عذرخواهی دوستم

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از عذرخواهی جنرال عبدالرشید دوستم از قربانیان جنگ‌ها و مردم افغانستان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جامعه مدنی و حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است که شهروندان افغانستان، روزگار بسیار سختی را، به ویژه در سی سال اخیر، پشت سر گذاشته اند و هنوز هم از تاثیرات نقض گستردۀ حقوق بشر، رنج می‌برند.

باوجود این‌که حکومت افغانستان نه تنها به تعهد خود مبنی بر عملی کردن «برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت» عمل نکرد، در دوازده سال گذشته تلاش شد تا «سیاست فراموشی»، تحت نام عفو و بخشش، بر قربانیان جنگ در افغانستان تحمیل شود، که مصداق آن تصویب قانونی زیر نام «منشور مصالحه و آشتی ملی» بود. ولی، اذعان به رنجهای مردم افغانستان، ترویج مصالحه و تامین عدالت برای قربانیان جنگ، در اجندای مبارزات نهادهای مدنی و گروه‌های مدافع قربانیان جنگ، همچنان باقی ماند.

در اعلامیه آمده است که اذعان به دردها و رنج‌های قربانیان، احترام به شأن و حیثیت انسانی قربانیان است، که دراین راستا، عذرخواهی و ابراز ندامت جوانب ذیدخل در جنگ، نخستین قدم به سوی شکل‌گیری یک گفتمان ملی پیرامون گذشتۀ دردناک است، تا در روشنی حقایق و با حس همدردی و آینده‌نگری، راه‌های تصفیۀ حساب با گذشته، مهیا شود.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۴ نهاد مدنی است، از نفس اقدام جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، مبنی بر عذرخواهی از قربانیان و فراخوان شان از سایر چهره‌های ذیدخل،به عنوان بخشی ازاصول بنیادین عدالت انتقالی، استقبال کرده و آن‌را یک گام مؤثر برای آغاز یک گفتمان ملی پیرامون گذشتۀ دردناک و نقض حقوق بشر درافغانستان می‌داند.

جامعه مدنی و حقوق بشر در ارتباط به این رویداد چهار مسله را مطرح کرده است و اذعان به درد و رنج مردم افغانستان را، حق اساسی قربانیان دانسته، آن‌را پیش شرط رسیدن به توافق روی بازگشایی حقایق گذشته و چگونه‌گی رسیده‌گی به میراث گذشته می‌داند.

شبکۀجامعۀ مدنی وحقوق بشر افغانستان، از تمامی کسانی که به نحوی در قضایای گذشته سهیم بوده‌اند خواسته است که این شهامت مدنی را داشته باشند که به رنج‌ها و دردهای قربانیان اذعان بدارند و از آنها معذرت‌خواهی کنند.

در اعلامیه آمده است که معذرت‌خواهی، از دیدما، یک اقدام روبه جلو و نوعی شهامت ومسؤولیت‌ پذیری درقبال اعمالی است که درجریان جنگ‌های گذشته رخداده اند؛ ولی به هیچ صورت کافی نیست.

شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از نهادهای مدنی، گروه‌های مدافع حقوق بشر و از تمامی آسیب‌دیده‌گان جنگ و قربانیان نقض حقوق بشر، خواسته که برای تحقق آرمان‌های حقوق بشری، به مبارزات خویش ادامه دهند و دراین راستا، بر میزان هم‌آهنگی و انسجام خویش بیافزایند.

همچنین شبکۀجامعۀ مدنی و حقوق بشر تاکید کرده که جهت مواجهه و رسیده‌گی به میراث نقض حقوق بشر، که به‌شکل گسترده در افغانستان اتفاق افتاده است، بر یک راهکار همه جانبه، که حقیقت‌یابی، اذعان به دردهای قربانیان، مصالحه، رسیده‌گی به قربانیان، اصلاحات در نظام و رسیده‌گی‌های عدلی وحقوقی را شامل باشد، تاکید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *