استقبال افغانستان ازخروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور

دولت افغانستان به رهبری حامدکرزی رئیس جمهور، از خروج کامل نیروهای امریکایی به صورت تدریجی از افغانستان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که تعداد عساکر محارب اش را در افغانستان مطابق یک تقسیم اوقات کاهش داده به صفر میرساند.

با این حال ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان ازین تصمیم ایالات متحده امریکا استقبال می نماید.

در این بیانیه آمده است که دولت افغانستان با براه انداختن پروسه انتقال امنیتی در نظر داشت تا حفاظت امنیت کشور به دست پُر توان نیروهای امنیتی افغان صورت بگیرد و این پروسه طوری که لازم بود به پیش رفت و به نتیجه رسید.

در ادامه بیانیه تایید شده که خاتمه حضور نظامی امریکا و بعهده گرفتن امور امنیتی کشور توسط نیروهای مسلح افغان از خواسته های اساسی رئیس جمهور، دولت و مردم افغانستان بوده است.

دولت افغانستان از کمکهای جامعه جهانی تشکر مینماید و اطمینان دارد که نیروهای مسلح کشور طوریکه در طول تاریخ ثابت ساخته اند، با جرأت و متانت از امنیت مردم و تمامیت ارضی مملکت پاسداری خواهند نمود.

در بیانیه ارگ آمده است که رئیس جمهور کرزی درین موقع، که برنامه کاهش و بالآخره خاتمه حضور نظامی امریکا در افغانستان توسط بارک اوباما رئیس جمهور آن کشور اعلام گردید، مخالفین مسلح دولت را مخاطب قرار می دهد و از آنها میخواهد که این فرصت تاریخی را که نتیجه تلاشهای پیهم دولت افغانستان است، محترم بشمارند و دیگر جنگی که به بهانه حضور عساکر خارجی براه انداخته شده بود، پایان یابد تا باشد که همه یکجا و دست در دست هم وطن عزیز خود را در سایهء صلح به سوی ترقی، رفاه و سربلندی سوق نمائیم.

قرار است امریکا تا ختم سال ۲۰۱۶ تمامی نیروهای نظامی اش را از افغانستان خارج نماید.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.