سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

استقبال از حرکت مردمی و شکایت از بی پروایی حکومت

parlmientحرکت مدنی و مردمی کشور در اعتراض به سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل، از سوی مجلس نماینده گان مورد استقبال قرار گرفته و از بی پروایی حکومت نسبت به رسیده گی به خواست مردم شکایت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مردم کابل روز چهارشنبه (۲۰عقرب) در اعتراض به سربریدن هفت مسافر به شمول یک کودک و دو زن، پیکر کشته شده گان را به دروازه های ارگ رسانده و خواهان عدالت شدند.

این اعتراض که از سوی خود مردم رهبری شد، به زودی سراسری شده و روزهای بعد از آن، شهروندان دیگر ولایت ها نیز برای عدالت خواهی، مظاهره کردند.

در عین حال، مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز (شنبه ۲۳عقرب) از اعتراض ها و عدالت خواهی مردم کشور استقبال کردند.

صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی اظهار داشت که حرکت انجام شده یک حرکت مردمی بوده و هیچ نهاد و یا گروهی در آن دخالت نداشت.

به گفته وی، مردم نشان داده اند که شعور سیاسی و اجتماعی شان تغییر کرده و در برابر جنایت های شورشیان و خاموشی حکومت دیگر بی تفاوت نخواهند بود.

صادقی زاده نیلی تصریح کرد که مردم باید برای بیان گفته ها و حقوق شان در صحنه حاضر باشند.

وی از عدم اقدام حکومت برای پاسخ به دادخواهی مردم شکایت کرده و خواهان اقدام جدی حکومت برای این عدالت خواهی مردم شد.

در عین حال، عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی نیز اظهار داشت :«این حرکت نشان دهنده یک قدرت تازه است، نه کسی آن را رهبری کرد و نه کسی به آن انگیزه داد.»

به گفته وی، حرکت مدتی و اعتراض مردم ثابت کرد که فساد، بی عدالتی، ستم و باج خواهی به اوج خود رسیده؛ اما هیچ اقدامی از سوی حکومت وحدت ملی انجام نشده و برخلاف، این حرکت یک حرکت «کوچه و بازاری» نام گرفت.

عبدالرحیم ایوبی، نماینده مردم قندهار در مجلس نیز اظهار داشت که حرکت مردم قابل قدر بوده و حال این حرکت سرتاسری شده است و به هیچ قوم و مذهبی تعلق ندارد.

وی حکومت را به بی پروایی در پاسخ به عدالت خواهی مردم متهم کرده و خواهان توجه جدی حکومت برای این کار شده و تصریح کرد که نباید حق مردم کشور پایمال شود.

این در حالی است که امروز نیز شماری از ولایت های کشور شاهد مظاهره مردم در واکنش به سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل و عدالت خواهی از حکومت در سراسر کشور است.