استفاده از کمره های هوایی کنترول شده، منع شد

وزارت امور داخله، استفاده از کمره های پروازی قابل کنترول (Drone Camera) را برای رسانه های کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله؛ این تصمیم به اساس فیصله شورای امنیت و نهادهای امنیتی کشور گرفته شده است.

در خبرنامه آمده است که به این اساس؛ پیشنهاد رسانه های ملی و بین المللی به منظور اخذ تصاویر ویدیویی با استفاده از کمره های هوایی قابل کنترول، رد شده و استفاده از این نوع کمره ها ممنوع خواهد بود.

وزارت امور داخله از تمام رسانه های داخلی و خارجی خواسته تا از این نوع کمره ها که برای نهادهای امنیتی مشکلات امنیتی ایجاد خواهد کرد، استفاده نکنند.

این در حالی است که پیش از این، شماری از رسانه های کشور برای پوشش هرچه بهتر و بیشتر رویدادهای کشور از این کمره ها استفاده می کردند.