استفاده از مواد مخدر چالش حساس در کشور

۱۸ عقرب ۱۳۹۲

وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور و سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مشترک گفته اند که قاچاق و استفاده مواد مخدر هنوز هم یک چالش حساس در برابر مردم افغانستان می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاومیانه، در گزارش سال 2012 که به حمایت اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که در مقایسه به مارچ سال های 2009، 2010، 2011، 2012 در سال جاری دستگیری و ضبط تریاک، هیرویین، چرس، مورفین و الکول در این کشور افزایش چشمگیر یافته است.

به طور نمونه در این گزارش گفته شده که کشف و ضبط هیرویین 25 درصد افزایش یافته است، کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را متضرر ساخته است.

مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر از جامعه جهانی خواسته اند که برای جلوگیری افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، با این وزارت همکاری کند.

بر اساس معلومات این وزارت هم اکنون بیش از یک میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدر اند.

ملل ماحد

مواد مخدر

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.