استعفای عطامحمد نور جدی است؟

۵ حمل ۱۳۹۶

والی بلخ در حضور رئیس جمهور اظهار داشت که به زودی استعفای خود را به ارگ تقدیم می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عطامحمد نور تنها با گذشت کمتر از سه ماه از تعیین شدنش به عنوان والی بلخ؛ حالا از استعفایش خبر داده و در جریان روزهای گذشته، دو بار بر این اقدام تاکید کرده است.

والی بلخ که در روز اول سال و در مراسم جهنده بالا در روضه مبارک در شهر مزارشریف از استعفایش خبر داده بود، امروز (5حمل) در حضور رئیس جمهور یکبار دیگر به استعفای خود اشاره کرد.

آقای نور اظهار داشت که به زودی استعفای خود را خدمت رئیس جمهور تقدیم خواهد کرد.

هرچند که تا حال ارگ به این گفته های واکنش نشان نداده است؛ اما اینکه بعد از گذشت سه ماه از تعیین شدن به عنوان والی بلخ؛ آنهم بعد از اینکه مدت زیادی را به صفت سرپرست ولایت فعالیت کرد، سوال برانگیز به نظر می رسد.

این در حالی است که تعیین شدن عطامحمد نور به عنوان والی بلخ از جمله امتیازاتی گفته می شد که آقای نور برای آن با ارگ وارد مذاکره شده بود.

استعفا

بلخ

عطامحمد نور

والی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.