استجواب کسانی که مسوول نبودند

parliment-of-Afghanistanمجلس نماینده گان در پیوند با انتقال حجاج و فساد در این روند، مسوولان وزارت حج و اوقاف، اداره هوانوردی ملکی و شرکت هوایی آریانا را استجواب کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حالی که همگان از روند بود و باش، غذا و امکانات حجاج افغانستان راضی بودند، امروز (شنبه ۷عقرب) مجلس نماینده گان شماری از مقام های حکومتی و غیر حکومتی در مدیریت حج را استجواب کرد.

در این جلسه، وزیر حج و اوقاف، رئیس اداره هوانوردی ملکی و رئیس شرکت هوایی آریانا حضور داشتند که هر کدام در مورد کارکردهایشان معلومات ارائه کردند.

در ابتدا، وزیر حج و اوقاف روند حضور حجاج و امکانات دراختیار قرار گرفته آنها رضایت بخش دانسته و اظهار داشت که ۲۷۵ دالر در تکت حجاج کاهش یافته و امکانات لازم و بهتر از گذشته در اختیار حجاج در عربستان قرار داشته است.

وی اظهار داشت که در مجموع در حدود ۱۰ میلیون دالر در اسکان و انتقال حجاج تفاوت به میان آمده که خود دستاورد خوبی بوده است.

اظهارات وزیر حج و اوقاف و دیگر ارگان های غیرحکومتی مورد توجه نماینده گان قرار گرفت؛ اما در این بین از فساد برای انتقال حجاج سوال به میان آمد که وزیر حج و اوقاف و دیگر ارگانهای دعوت شده به مجلس اظهار داشتند که کمیته انتقال و نحوه تعیین شرکت هوایی انتقال دهنده حجاج مربوط به آنها نبوده است.

در این بین، نماینده گان متوجه شدند که این افراد در این رابطه هیچگونه مسوولیتی نداشته و باید فرد مسوول به مجلس فراخوانده شود تا در روند فساد در تعیین شرکت انتقال دهنده بازبینی شود.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست را به عهده داشت، اظهار کرد که باید کسی بیاید که مسوول باشد.

به گفته وی، داود سلطانزوی، رئیس کمیته انتقال حجاج بوده و باید به مجلس فراخوانده شده و در مورد اسناد موجود مبنی بر فساد در روند تعیین شرکت انتقال دهنده معلومات ارائه کند.

قدیر به این باور بود که مشاور ارشد رئیس جمهور صلاحیت اجرایی ندارد و باید مورد سوال قرار گیرد که چطور یک مشاور می تواند روند اجرایی پیدا کند و اسناد و شواهد موجود در این راستا به ریاست جمهوری ارسال شود.

به این ترتیب، نشست مجلس نماینده گان بی نتیجه به پایان رسید و قرار شد تا مسوول و امضا کننده قرارداد شرکت انتقال دهنده حجاج به نشست های آینده فراخوانده شود.

بازهم مجلس بدون مشخص کردن موضوعی حیاتی برای مردم، به پایان رسید و این روند گویا همچنان ادامه خواهد داشت.