استاد محمد محقق: افغانستان خواهان اصل بی طرفی در قضیه یمن است

استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که افغانستان خواهان اصل بی طرفی خود در قبال بحران در یمن است.

 استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که افغانستان خواهان اصل بی طرفی خود در قبال بحران در یمن است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اظهارات محقق در حالی صورت می گیرد که ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رهبری اشرف غنی رییس جمهوری کشور، با صدور بیانیه ای حمایت افغانستان را از عربستان در جنگ یمن اعلام کرده بود.

حمایت قاطع دولت افغانستان از حملات جنگنده های عربستان سعودی در خاک یمن، سرو صداهای زیادی را دنبال داشته و بیشتر رهبران سیاسی و مردم افغانستان مخالف حمایت افغانستان از تجاوز عربستان در خاک یمن هستند.

در همین حال معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیود آزادی گفته است که افغانستان در بحران جاری در یمن اصل بی طرفی را مناسب میداند.

آقای محقق تاکید کرده که افغانستان از حل صلح آمیز قضایا در یمن حمایت می کند.

وی تاکید کرده است که وظیفه هر مسلمان است که جلو تجاوز بر خاک عربستان سعودی را بگیرد اما موضع افغانستان بی طرفی در تمام جنگ های است که در جهان واقع می شود و طرفدار هیچ جنگی در هیچ جای از دنیا نیست.

گفتنی است که جنگنده های عربستان سعودی از چند روزی است که ساحات مسکونی، چاه های نفت و پایگاه های نظامی یمن را مورد حملات قرار داده و براساس گزارش سازمان حقوق بشر ملل متحد تاکنون در این حملات بیش از ۲۲۰۰ نفر در یمن کشته و زخمی شده اند.