استادان دانشگاه عربستان 90 درصد اخوانی هستند

۲۸ سنبله ۱۳۹۲

90 درصد استادان دانشگاههای عربستان وابسته به اخوان المسلمین بوده و در صدد رسیدن به قدرت در این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، استاد تاریخ نوین دانشگانه عربستان، این موضوع را در برنامه تلویزیونی اتجاهات (جهت گیریها) که مجری آن یک سعودی به نام نادین البدیراست، بیان کرد، السعدون افزود: اخوان المسلمین یک حرکت فراماسونری بوده و خطری برای نظام عربستان سعودی است.

وی درباره پشتیبانان اخوان المسلمین در عربستان خاطرنشان کرد: در واقع همایش جهانی جوانان مسلمان، وزارت مالی اخوان المسلمین است که اموال فقرا و نیازمندان را برای رهبرشان در مصر می فرستند، حتی اخوان المسلمین عربستان در سال 2002 میلادی با محمد عاکف رهبر سابق اخوان بیعت کردند.

السعدون گفت: ما از یک سازمان قوی سخن می گوییم که باید جلوی فعالیتش را گرفت و منابع مالی آن به ویژه همایش جهانی را ریشه کن کرد یا اینکه مردم را نسبت به ماهیت آن آگاه نمود.

پایگاه اطلاع رسانی مرکز حرمین اسلامی که این خبر را گزارش کرده همچنین نوشت قاسم الخالدی فعال سیاسی نیز در این برنامه خاطرنشان کرد: اگر چه در عربستان کوشیدیم این مشکل را حل کنیم اما از ریشه های واقعی این اندیشه تروریستی غافل شدیم که به مراکز مهم تصمیم گیری وارد شده اند، این در حالی است که عامه مردم، خطر اخوان المسلمین را درک نمی کنند.

وی افزود: این جماعت به گونه ای وانمود کرده که گویی انتقاد از اخوان، انتقاد از اسلام است در حالی که ما رفتار این گروه را مورد انتقاد قرار می دهیم چون وجهه اسلام را مخدوش کرده است، الخالدی ادامه داد: اندیشه اخوان المسلمین، مانند اندیشه تروریستی القاعده است.

عبدالرحمن الواصل، کارشناس امنیت فکری نیز گفت: اخوان المسلمین مخالفانش را مزدور خارجی خطاب می کند، در حالی که خود ساخته و پرداخته و آلت دست غرب بوده و چیزی به نام وطن را به رسمیت نمی شناسند.

90 درصد،

اخوانی،

استادان،

دانشگاه،

عربستان،

هستند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.