از یک حمله انتحاری در فرماندهی پولیس هلمند جلوگیری شد

۱۸ دلو ۱۳۹۴

sareq

منسوبین امنیت ملی کشور یک حمله کننده انتحاری را در ولایت هلمند پیش از رسیدن به هدف بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست امنیت ملی می گوید که این فرد به نام محمد موسی فرزند حاجی شینواری به دستور حفیظ محمود قصد حمله انتحاری در فرماندهی پولیس هلمند را داشت.

منبع می گوید که حمله کننده مواد انفجاری را به صورت ماهرانه در کلاه خود جاسازی کرده بود که پیش از رسیدن به هدف بازداشت شده و مواد همراهش نیز خنثی شد.

در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که عامل انتحاری در اعترافات خود گفته که قصد حمله بر یک موتر رنجر حامل عبدالمالک، عضو شورای محلی ولسوالی ناوه را داشته است.

از سویی هم تحقیقات ریاست امنیت ملی حاکی از آن است که این عامل انتحاری در قتل یک پولیس در منطقه صوفیان شهر لشکرگاه نیز دست داشته است.

افغانستان

انتحاری

حمله

خاورمیانه

هلمند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed