از پرونده های سیاه: چه کسی لینا مصطفی دختر جوانی را که در خانه الزندانی به قتل رسید به یاد می آورد؟

۱ جوزا ۱۳۹۵

Abdul Majid al-Zindaniچه کسی لینا مصطفی دختر جوانی را که در خانه الزندانی به قتل رسید به یاد می آورد که دیگر خون بی گناهان بر گردن عبدالمجید الزندانی نباشد، آنچنانکه سرمایه های سهامداران ساده لوح و فریب خورده در شرکت های وهمی الزندانی مانند شرکت محصولات دریایی و شرکت سرمایه گذاری های ساخت و ساز ضایع شد.

به دلیل جنایتی که ماه ینایر 1992 در خانه شیخ عیدالمجید زندانی در حق لينا مصطفى عبدالخالق دختر جوان صورت گرفت، رئیس دادگاه عدن همچنان در اذهان عمومی جای دارد چرا که وی نه هیچ گونه تحقیق قضایی در اینباره انجام داد و  و به دلیل نفوذ زندانی و حمایت شیخ عبدالله الاحمر و رئیس مخلوع علی عفاش نه حکم قاطع و معتبری و یا بدی از سوی دادگاههای یمن درباره تبرئه شیخ زندانی و اعضای خانواده اش تا به امروز صادر نشده است.

می خواهیم یک بار دیگر این پرونده را برای خواندن باز کنیم. شواهد جدیدی وجود دارد که دست داشتن شیخ زندانی در قتل لینا مصطفی عبدالخالق را ثبت می کند. مصطفی عبدالخالق “والد لینا” بر وجود شواهد جدید و قاطعی برای کشتن لینا علی به دست زندانی و دخترش اسماء و فرزندانش عبدالله و محمد …تاکید دارد! وی به گشودن پرونده کشتن لینا مصطفی که در منزل زندانی در تاریخ 25-1-1992 کشته شده است اشاره کرد، برای کسی که در جریان ماجرا نیست این چنین است: لینا مصطفی: شهیده ای است که سعی در فرار از منزل شیخ زندانی داشت ولی با هفت تیر دخترش عایشه به قتل رسید.

این قتل به معنای تمام کلمه جنایت بود، می دانیم که شیخ زندانی در قبال قتل دختر وزیر دادگستری سابق در دولت مرکزی و رئیس دادگاه عالی دولت در جنوب یمن سکوت پیشه نکرده است.

ولی به این وجود به انتشار اطلاعاتی اقدام خواهیم کرد که برایمان امکان دارد. و چه بسا به دلیل نادیده گرفتن این قتل وحشتناکی که در منزل شیخ زندانی و با هفت تیر دخترش عایشه صورت گرفته است خودمان را بازخواست کنیم. لينا مصطفى عبد الخالق (1973 – 1992) دختر وزیر دادگستری سابق در دولت مرکزی، رئیس دادگاه عالی در دولت جنوب (جمهوری دموکراتیک ملی یمن).

دکتر مصطفی عبدالخالق از طریق سازمان دینی مربوط به عبدالمجید زندانی جذب شد… و پس از آن به موجود منفی دمدمی مزاجی به دلیل تاثیر پذیرفتن از افکار سازمان مبدل شد. لینا نقابش را کنار زد و از مردم کناره گرفت پیش از آنکه در سال 1991 از در عدن به مکان غیر معروفی ربوده شود. پدرش پس از آن بیهود به دنبال دخترش گشت. و در سال 1992 پدرش تماسی از شخصی ناشناس دریافت کرد و وی را باخبر ساخت که دخترش همچنان در قید حیات است و از وی خواست که اجازه صدور ازدواج وی با یکی از رجال دین را داده است و نخواست اسمش را رد کند.

مصطفی عبدالخالق این شیوه وحشیانه را و موضوع ازدواج دخترش با این شیوه ضد کرامت انسانی را رد کرد. و پس از آن در 29 ینایر 1992 در صنعا جسد بی جان دخترش را در اطراف منزل عبدالمجید زندانی یافت،  تحقیقات ثابت کرد که کشتن وی با هفت تیر دختر عبدالمجید زندانی (عایشه) صورت گرفت. ولی زندانی ادعا کرد که وی خود را با هفت تیر خودکشی کرده است و انکار کرد که دخترش و یا این جنایت را کرده باشد. در قبال این انکار دکتر مصطفی به بررسی صحنه جرم مجبور شد تا کشف کند که دخترش بر اساس وضعیت کفش مقتول و جهت اسلحه ای که از پشت به وی اصابت کرده قبل از کشته شدن درصدد فرار بوده است. جسد لینا به درخواست پدرش و قصاص قاتل به مدت شش ماه نزد پزشک قانونی ماند.

در این هنگام تظاهرات گسترده ای در شهر صنعا و عدن رخ داد که این جنایت وحشتناک را محکوم می کرد، این مسأله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت ولی متاسفانه به این دلیل که شیخ زندانی متهم دوم قضیه قتل بود سانسور شد.

الزندانی

لینا مصطفی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed