از قاچاق ۶۶ کیلو گرام مواد مخدر در ولایت جوزجان جلوگیری شد

مسنیبسمسولان در فرماندهی پولیس ولایت جوزجان از کشف و ضبط ۶۶ کیلوگرام مواد مخدر نوع تریاک از مربوطات این ولایت خبر می دهد.

سمونمل شاه محمود پویا مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت: این مقدار مواد مخدر از منطقه دشت لیلی از سوی پولیس این اداره کشف و بدست آمده است.

به گفته آقای پویا در پیوند به این قضیه یکتن نیز بازداشت شده است.

وی اضافه کرد که مواد مخدر بدست آمده از ولایت بلخ بارگیری شده و قرار بود در مناطق نا امن فاریاب به دسترس طالبان مسلح قرار گیرد.

منبع افزود که درین اواخر طالبان مسلح به فروش و قاچاق مواد مخدر دست زده اند.

پیش ازین گفته های وجود دارد که طالبان مسلح در مناطق تحت کنترول شان در ولایت فاریاب امر کشت و تولید مواد مخدر را برای مردم داده اند تا ازین طریق به تمویل و تجهیز نظامی شان بپردازند.