اسد ۱۷, ۱۳۹۹

از حمله انتحاری به ریاست امنیت ملی قندهار جلوگیری شد

1ماموران ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، چهار تن از سازماندگان حملات انتحاری و  تروریستی  در این ولایت را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، ای افراد قصد حمله انتحاری تهاجمی را با استفاده از موتر بمب گذاری شده به ریاست عمومی امنیت ملی قندهار داشتند که قبل از رسیدن توسط ماموران امنیت ملی شناسایی و بازداشت شدند.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، سیف الله  فرزند شاه ولی از فرماندهان گروه طالبان، حمید الله  فرزند عبدالله، سید شاه فرزند محمد یوسف و داد محمد فرزند سلطان محمد باشندگان ولایت قندهار هستند.

این افراد  از سازماندهندگان حملات تروریستی وانتحاری درمربوطات ولایت قندهار بودند.

افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات اعتراف نموده اند که بدستور مولوی منصور یک تن از فرماندهان گروه طالبان پلان داشتند بااستفاده از سه تن افراد انتحاری ویک عراده موتر مملو از مواد انفجاری به ریاست امنیت ملی ولایت قندهار حملات انتحاری وانفجاری را انجام دهند.