از جمع 12 نامزد وزیر 11 تن رای اعتماد گرفتند؛ اما نرکس نهان از فلتر پارلمان رد نشد

۱۳ قوس ۱۳۹۶

امروز دوشنبه (13قوس) برای 12 نامزد وزیر صندوق گذاشته شد که از این جمع فقط نرگس نهان کاندید وزیر معادن و پطرولیم رای اعتماد پارلمان را بدست نیاورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه کاندید وزیران که رای اعتماد گرفتند قرار ذیل است:

شهزاد گل آريوبى با گرفتن ١١٥ رأى تأييد به حيث وزير مخابرات تعیین شد.
یما یاری با کسب 156 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر فواید عامه تعیین شد
فیض الله ذکی با کسب 126 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر کار و امور اجتماعی تعیین شد.
نجیب الله خواجه عمری با کسب 124 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر تحصیلات عالی تعیین شد.
محمد حمید طهماسی با کسب 149 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی تعیین شد.
ویس احمد برمک با کسب 173 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر داخله تعیین شد.
مجیب الرحمن کریمی با کسب 129 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین شد.
نصیر احمد درانی با کسب 144 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر زراعت و مالداری تعیین شد.
طارق شاه بهرامی با کسب 141 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر دفاع تعیین شد.
محمد شفیق گل آغا شیرزی با کسب 158 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر سرحدات و قبایل تعیین شد.
محمد مصطفی مستور با کسب 151 رای اعتماد از سوی پارلمان به حیث وزیر اقتصاد تعیین شد.

اما در این میان فقط نرگس نهان با کسب 107 رای اعتماد از سوی پارلمان 50+1 را بدست نیاورد و مورد تایید پارلمان قرار نگرفت.

11 وزیر

پارلمان

رای اعتماد

نرگس نهان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.