از بیست و یکمین سالگرد شهید عبدالعلی مزاری در کابل تجلیل شد

مزاریاز بیست و یکمین سالگرد استاد شهید عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت ملی افغانستان طی مراسم ویژه با حضور شماری از شخصیت های سیاسی فرهنگی، دانشجویان، استادان دانشگاه ها و هزاران تن از شهروندان در غرب شهر کابل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مراسم امروز جمعه (۱۴ حوت) در مصلی شهید مزاری واقع در غرب شهر کابل برگزار شد و در آن سخنرانان هرکدام به نوبه خود پیرامون شخصیت ملی و سیاسی رهبر شهید استاد مزاری صحبت کردند.

سخنرانان این مراسم داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، هادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی، استاد محقق معاون ریاست اجرایی بودند و همچنین در این مراسم پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان قرائت شد.

سخنرانان شهید مزاری را الگوی مقاومت و شخصیت جهادی تمام عیار خواندند و تاکید نمودند که شهید مزاری همواره در تلاش اخوت و برادری در میان مردم افغانستان بود.

در این مراسم الحاج استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید کرد که راه شهید مزاری را ادامه خواهند داد.

وی گفت: شهید مزاری تا آخرین لحظه ای از حیاتش در مقابل شورشیان طالب رزمید اما او قرباتی توطعه های دشمنان شد تا اینکه به شهادت رسید.

او گفت: رهبر شهید استاد عبد العلی مزاری ( ره ) مظلومیت مردم افغانستان و ستمگری حاکمان بر این سرزمین را به جهان فریاد کرد و گفت که میخواهم دیگر هزاره بودن در این کشور جرم و ننگ نباشد.

همچنین در بیانیه استاد محقق آمده است که رهبر شهید حق مان را به بهای خون خویش مطالبه کرد و  گفت: من هیج منافعی غیر از منافع شما ندارم و از خدا خواسته ام که خونم در بین شما مردم بریزد و باید در تصمیم گیریهای اساسی کشور حضور داشته و سهیم باشیم.

آقای محقق در ادامه بیانیه اش تاکید کرده است که رهبر شهید می گفت: حق گرفتنی است نه دادنی و نباید هیچ قوم، زبان و مذهبی در وطن مشترک مان قاچاق زندگی کنند؛ همه آنانان حق دارند رسمی باشند و از حق مساوی در پناه قانون اساسی برخوردار باشند.

رهبر شهید همواره تنها راه حل معضلات در کشور را پذیرش همدیگر می دانست و می گفت که حذف اقوام و احزاب از روند مشارکت غیر ممکن است و سرانجام او احزاب را پایه های اساسی دموکراسی و سیستم مختلط انتخاباتی در راه حل معضلات کشور می دانست.

او افزود: اکنون بیست و یک سال از عروج ملکوتی آن پیر فرزانه میگذرد و کاروان آسیب دیده ملت ما همچنان خروشان و خستگی ناپذیر به پیش میرود. اما روند متفاوت و گاهاً ویرانگر حوادث کشور همچنان مانع سیر نورمال و تکاملی رسیدن مردم به خواسته های بر حق شان میباشد. دست به دست شدن سکان قدرت سیاسی میان جهت های مختلف از افراطیت لجام گسیخته تا اداره موقت و حکومت های انتقالی و انتخابی و ظهور شخصیت های متفاوت از نظر تفکر سیاسی و اخلاق اجتماعی در راس هرم قدرت، تحقق عملی مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم عزیز را به کندی مواجه ساخته است. ولی روند عدالتخواهی همچنان بسوی اهداف نشانی شده رهبر شهید در حرکت است.

در ادامه بیانیه استاد محقق تاکید شده که آغاز جریان ملت سازی، رفع تبعیض ملی، مشارکت همگانی در ساختار اداری کشور، تطبیق انکشاف متوازن، حاکمیت نظام شایسته سالاری و نهادینه شدن حقوق سیاسی و مدنی اقوام، مذاهب و اقشار اجتماعی، زنان اطفال و اقشار آسیب پذیر به تدریج جریان دارد، ولی باور عام بر این است که این روند کافی نیست.

کندی روند مشارکت ملی و گیر ماندن مردم ما در باتلاق انزوای اداری در بروکراسی نظام و نقش سمبولیک آنان در ساختار نظام کماً و کیفا مشهود است. حضور کمرنگ فیصدی مردم ما در مدیریت میانه و سطوح پایین ادارات دولتی و حضور سمبولیک آنان در سطوح بالا که اگر وزیری هستند صلاحیت اجرایی آن عامدانه به وزارت ها یا ریاست های جدید انتقال میابد که خود باعث تضعیف جایگاه قانونی این نهادها گردیده و خلاف شعار تقویت نهادها و اصلاحات در حکومت وحدت ملی و نیز مایه ناراحتی و انزجار مردم ما است. اما ما به این باورهستیم که این روند دایمی نیست و فصل نگرش یکسان به همه اقوام و جهت های سیاسی فرامیرسد که آن زمان همگی اتباع کشور، انسان با حقوق مساوی خواهد شد و افکار انحصار طلبانه بجایی نخواهد رسید.

آقای محقق افزده است که ما امروز جزء حکومت وحدت ملی و در حمایت از نظام هستیم زیرا این حکومت را محصول تلاش مردم در انتخابات و نتیجه مشترک هردو تیم انتخاباتی و جامعه جهانی میدانیم و درصدد ایجاد خرابی نیستیم. اما باید شرکای وطنی و بین المللی مان این مسایل را متوجه شوند که بار کج به منزل نمیرسد.

امروز ما در امور امنیتی و دفاعی در سطح بالا حضور اندک داریم و در هیات رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی حضور متناسب نداریم. و به نظر می رسد راه یافتن کادرهای مردم ما به رتبه بالای نظامی و عدلی قضایی به یک امر تقریباً غیرممکن تبدیل شده است.

در عرصه دیپلوماسی، از شصت سفارت و نمایندگی های سیاسی کشور ما در خارج، از مردم ما کسی نیست؛ علی رغم داشتن تجارب فراوان دیپلماتیک و واجد شرایط بودن دیپلمات های مربوط به جامعه ما و خالی بودن سفارت ها و نمایندگی ها به دلایل مبهم و نامعلوم هنوز هیچ سفیر یا جنرال قنسولی از ما معرفی نشده است. این وضعیت خود مصداق یکجانبه نگری در اداره و تضعیف جایگاه افغانستان در سطح منطقه ای و بین المللی است.

به هر حال، این مشکلات را میدانیم و مایه رنج شبانه روزی ما است. اما شرایط شکننده کشور، حضور دشمنان نظام، شورشیان طالب، القاعده، داعش و دیگر حلقات افراطی در چند کیلومتری پایتخت کشور موجب آن شده است که ما از ایجاد جنجال و تنش بر سر حدود مشارکت ملی خود داری کنیم.

در ادامه بیانیه استاد محقق آمده است که تعدیل واحدهای اداری جاغوری، بهسود، پنجاب به ولایت، از جمله وعده های انتخاباتی تیم اصلاحات بود؛ اما چونکه حکومت متشکل از دو تیم شد باید راه میانه جستجو شود که ما به آن متعهد هستیم و ما حتی الامکان سعی داریم خواسته ها و مطالبات مردم در فضای دوستانه و دور از تنش ها عملی گردد.

مشارکت عادلانه در تمامی سطوح و ساختار نظام سیاسی، اداری و امنیتی حق طبیعی مردم ماست که در قانون اساسی به مثابه میثاق شهروندی، توافق نامه سیاسی دو تیم و سایر تعهدات و توافقاتی که شرط الزام شکل گیری حکومت وحدت ملی بوده به آن تاکید شده است. اما آنطوری که دیده میشود بی توجهی ها و بی مهری ها نسبت به مطالبات اجتماعی و سیاسی به حدی رسیده که باور مردم ما را به همراهی با این روند تضعیف نموده و سلامت و صداقت وعده های داده شده و تعهد حکومت مبنی بر تامین عدالت ملی را زیر سوال برده است.

الحاج استاد محقق گفته است به شما اطمینان میدهم که دست از اهداف شما که همان خواسته های رهبر شهید در دوران حیاتش بود نخواهیم کشید و در هر شرایط آن را دنبال خواهیم کرد.