اسد ۱۶, ۱۳۹۹

از انتشار گسترده اسناد وزارت خارجه عربستان تا مردن ناگهانی وزیر خارجه سابق آن کشور!!!

پس از مرگ مشکوک ملک عبدالله پادشاه عربستان ، اتفاقات نادر و عجیبی در این پادشاهی رخ می دهد

11720525_923547947706326_1743167616_nاین روز ها در عربستان سعودی چه می گذرد؟

پس از مرگ مشکوک ملک عبدالله پادشاه عربستان ، اتفاقات نادر و عجیبی در این پادشاهی رخ می دهد

از تغییر گسترده مسوولان آن کشور تا روی کار آمدن شاهزادگان جوان و بی تجربه!

عوض کردن ناگهانی وضعیت زمان پادشاهی ملک عبدالله حتی در شکل حکومت داری و دیوان ملکی و سیاست خارجی نیز که کار روزانه است!

بعد از استعفای اجباری و ناگهانی سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان ، همه دنبال علت آن بودند برخی تغییر در سیاست خارجی آن کشور را علت اصلی این برکناری شمردند!

بعضی دیگر گفتن عبارت الامام خامنه ای توسط او در یک اظهار نظر علت اصلی است!

برخی دیگر مشکلات جسمی ناشی از کهولت سن وی و عدم تعادل جسمی و روحی را که البته در سایر مسوولان عربستانی حتی پادشاه هم وجود دارد را برشمردند !

برخی دیگر هم اعتراض او به ملک سلمان به خاطر تغییرات عجیب در انتصاب ولیعهد و وزیر دفاع را که منجر به حمله نسنجیده عربستان به یمن شد را!

اما آنچه امروز بیش از پیش پر رنگ شده است خبر انتشار ناگهانی تمامی اسناد و مکاتبات مهم و مخفی وزارت خارجه عربستان در دوران مسئولیت سعود الفیصل است!

خبری که دیر رسانه ای شد و موضوعی که ۳ ماه قبل اتفاق افتاده بود!

همان اتفاقی که ناگهانی باعث تغییر او با طراحی سناریوی استعفاء شد و الان نیز دلیل اصلی مرگ وی شده است!

بیش از ۵۰۰۰۰۰ برگ سند رسمی مرتبط با وزارت خارجه عربستان که گفته می شود توسط یکی از کارمندان و یکی از معاونان سعود الفیصل در اعتراض به وضع موجود و انتقام از محمد بن سلمان انجام شده است.

البته خود او اهل انتقام نبود چون چیزی برای از دست دادن یا به دست آوردن جز آینده خانواده فیصل نداشت!!!

امروز هم که شاهد مرگ وی به دلایلی نا معلوم هستیم! دلایل نامعلومی که علت اتفاقات عجیب در عربستان است!

به راستی در عربستان سعودی چه خبر است؟

روزی فرماندهی به نحوه عملیات بر ضد مردم یمن اعتراض می کند و حذف می شود و روز دیگری وزیر سابق به علت انتشار اسناد حکومتی کشته می شود