اردوی ملی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را ترک کرد

۱۷ سنبله ۱۳۹۴

80B9658C-7EA9-42DF-9C6B-BBB7230419F4_mw1024_s_nیک فرمانده اردوی ملی در شمال افغانستان گفته است که نیروهای اردوی ملی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را که چندی قبل از کنترل طالبان خارج کرده بود، ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمانده اردوی ملی در شمال کشور دلیل عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان را از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، مقاومت نکردن خیزش های مردمی علیه طالبان خوانده است.

براساس گزارشها، سربازان اردوی ملی تمام ساحات تحت کنترل در ولسوالى قيصار فارياب را ترک کردند.

بازار شاخ، خواجه کينتى، چيچک تو و بازارهاى چهارشنبه و اخترخان از ساحاتی بود که اخيراً در عمليات نيروهاى اردوى ملى و همکارى جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى، از کنترل طالبان خارج شده بود.

جنرال شيرين شاه کوهبندى فرمانده لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال کشور گفته است که وظيفۀ اردوی ملی، حمايت از پوليس و نيروهاى مردمى است؛ اردو در يکماه اخير ساحات زيادى را باعمليات تصفيه اى از تصرف طالبان خارج نمود و ضربات کوبنده بر آنان وارد کرده است.

کوهبندی گفته که نیروهای اردوی ملی ساحات ذکره شده را پس از تصرف به پوليس محلى و نيروهاى خيزش مردمى سپرده بود اما نيروهاى خيزش مردمى با وجود گرفتن پول هنگفت و امکانات از رياست عمومى امنيت ملى، در برابر طالبان نجنگيدند.

به گفته کوهبندى؛ نيروهاى خيزش مردمى، ليست ٨٠٠ نفرى را تهيه نموده و به جنرال دوستم داده و وعده کرده بودند که علاوه بر خواجه کنتى و بازار شاخ، امنيت مناطق ديگر قيصار و ولسوالى غورماچ را تامين مي کنند.

اين مقام اردو گفته است که سران خيزش هاى مردمى، اين پول را به افراد خود ندادند و افرادشان به همين علت، ساحات متصرفه را يکى پى ديگرى رها نمودند.

وى گفت که دولت يکماه به اردو وقت تعيين کرده بود که اين ساحات را تصفيه نموده و به نيروهاى خيزش مردمى و پوليس محلى بسپارد که همينطور هم شد؛ اما آنها بدون درجريان گذاشتن اردوى ملى مناطق را ترک کردند که پي هم به دست طالبان سقوط نمود.

وی اضافه کرد، در جريان جنگ در بازار شاخ که ديروز به دست طالبان افتاده، علاوه بر تلفات سنگين بر طالبان، سه سرباز اردو جان باخته، چهار تن جراحت برداشته و دو تانک تخريب گرديده است.

فرمانده لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال گفت که به جز از بازار قرايى در ولسوالى المار، نيروهاى دولتى تمام ساحات ديگر را ترک نموده و طالبان مجدداً برگشته اند.

وى تاکید کرده که برنامه های روی دست است تا در آينده، مراکز تجمع طالبان را هدف حملات زمينى و هوايى قرار بدهند و ساحات از دست رفته را تصرف نمايند.

اردوی ملی،

طالبان،

فاریاب ،

قیصار ،

ولسوالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed