اسد ۲۱, ۱۳۹۹

اردوی ملی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را ترک کرد

80B9658C-7EA9-42DF-9C6B-BBB7230419F4_mw1024_s_nیک فرمانده اردوی ملی در شمال افغانستان گفته است که نیروهای اردوی ملی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را که چندی قبل از کنترل طالبان خارج کرده بود، ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمانده اردوی ملی در شمال کشور دلیل عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان را از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، مقاومت نکردن خیزش های مردمی علیه طالبان خوانده است.

براساس گزارشها، سربازان اردوی ملی تمام ساحات تحت کنترل در ولسوالى قیصار فاریاب را ترک کردند.

بازار شاخ، خواجه کینتى، چیچک تو و بازارهاى چهارشنبه و اخترخان از ساحاتی بود که اخیراً در عملیات نیروهاى اردوى ملى و همکارى جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهورى، از کنترل طالبان خارج شده بود.

جنرال شیرین شاه کوهبندى فرمانده لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهین در شمال کشور گفته است که وظیفۀ اردوی ملی، حمایت از پولیس و نیروهاى مردمى است؛ اردو در یکماه اخیر ساحات زیادى را باعملیات تصفیه اى از تصرف طالبان خارج نمود و ضربات کوبنده بر آنان وارد کرده است.

کوهبندی گفته که نیروهای اردوی ملی ساحات ذکره شده را پس از تصرف به پولیس محلى و نیروهاى خیزش مردمى سپرده بود اما نیروهاى خیزش مردمى با وجود گرفتن پول هنگفت و امکانات از ریاست عمومى امنیت ملى، در برابر طالبان نجنگیدند.

به گفته کوهبندى؛ نیروهاى خیزش مردمى، لیست ٨٠٠ نفرى را تهیه نموده و به جنرال دوستم داده و وعده کرده بودند که علاوه بر خواجه کنتى و بازار شاخ، امنیت مناطق دیگر قیصار و ولسوالى غورماچ را تامین می کنند.

این مقام اردو گفته است که سران خیزش هاى مردمى، این پول را به افراد خود ندادند و افرادشان به همین علت، ساحات متصرفه را یکى پى دیگرى رها نمودند.

وى گفت که دولت یکماه به اردو وقت تعیین کرده بود که این ساحات را تصفیه نموده و به نیروهاى خیزش مردمى و پولیس محلى بسپارد که همینطور هم شد؛ اما آنها بدون درجریان گذاشتن اردوى ملى مناطق را ترک کردند که پی هم به دست طالبان سقوط نمود.

وی اضافه کرد، در جریان جنگ در بازار شاخ که دیروز به دست طالبان افتاده، علاوه بر تلفات سنگین بر طالبان، سه سرباز اردو جان باخته، چهار تن جراحت برداشته و دو تانک تخریب گردیده است.

فرمانده لواى اول قول اردوى ٢٠٩ شاهین در شمال گفت که به جز از بازار قرایى در ولسوالى المار، نیروهاى دولتى تمام ساحات دیگر را ترک نموده و طالبان مجدداً برگشته اند.

وى تاکید کرده که برنامه های روی دست است تا در آینده، مراکز تجمع طالبان را هدف حملات زمینى و هوایى قرار بدهند و ساحات از دست رفته را تصرف نمایند.